Komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019. Vzhledem k dlouhodobým celosvětovým trendům, jako je stárnutí, globalizace, technologická transformace a změna klimatu, se přehled za rok 2019 věnuje tématu udržitelnosti. Zpráva poukazuje na vzájemnou provázanost boje proti změně klimatu a zachování růstu a představuje řadu politických možností, které by zachovaly konkurenceschopnost EU a udržely růst tak, aby z něj mohli mít přínos všichni obyvatelé EU i příští generace, a zároveň podpořily ambiciózní přechod na klimaticky neutrální hospodářství. Přehled za rok 2019 rovněž potvrzuje pokračující rozmach hospodářské činnosti EU, rekordní zaměstnanost a stále lepší sociální situaci.

Poskytovatel domácí zdravotní péče Charita Česká republika zahájil ve středu sběr podpisů pod Petici na záchranu domácí zdravotní péče. Jejím cílem je získat do 30. září deset tisíc podpisů. Petice, jak uvedl Český rozhlas ve svém zpravodajství, bojuje za plošné navýšení o miliardu, jinak podle zástupců nebude možné lidem poskytovat služby jako doposud.