Stát by chtěl darovat obcím desítky parcel na výstavbu bytů. Podle zpravodajství Televizních novin TV NOVA podmínku stanovil jedinou, a to vybudovat na nich domy s dostupnými nájemními byty. Dokonce pomůže i s financováním. Starostové po tom léta volají, podle odborníků by to mohlo snížit cenu nájemného.

Po téměř pěti měsících už snad se začne projednávat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 pro rezort zemědělství. Začátkem listopadu 2023 předal Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 předsedovi Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Protože ani několik jednání mezi oběma sociálními partnery nevedlo k dohodě o obsahu této kolektivní smlouvy, požádal OSPZV-ASO ČR 31. ledna 2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. A vzhledem k tomu, že se sociální partneři na osobě zprostředkovatele nedohodli, MPSV zprostředkovatele určilo ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který je veden u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Věříme, že se kolektivní smlouvu vyššího stupně, tak jak všechny předchozí roky, konečně podaří pro zemědělské organizace dohodnout.

V Praze dne 19. března 2024

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR