Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Každý pracovní úraz či drobné poranění vždy a bez zbytečného odkladu zapište do knihy úrazů.

Tisková zpráva 19. 12. 2022 – Zemědělským podnikům se v letošním roce zvýšily náklady o desítky procent, přičemž růst nastal u všech hlavních nákladových položek jako energie, pohonné hmoty, umělá hnojiva, krmiva pro hospodářská zvířata, pachtovné i v oblasti mezd. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory České republiky, který probíhal v letošním listopadu a zapojilo se do něj 174 podniků. Kvůli vysokým nákladům se zhoršila rentabilita domácí zemědělské prvovýroby a v příštím roce lze očekávat pokračování tohoto trendu.

Zemědělský svaz ČR očekává, že v letošním roce se zvýší hodnota produkce českého zemědělství. Toto zvýšení je dosaženo růstem cen některých zemědělských komodit především ve druhém čtvrtletí tohoto roku a růstem hodnoty zásob, především krmiv a hnojiv. Naopak dochází k výraznému růstu nákladů.

České předsednictví v Radě Evropské unie se ve čtvrtek dohodlo se zástupci Evropského parlamentu na kompromisní podobě pravidel, které mají zaměstnancům zajistit přístup k informacím o rozdílu mezi platy mužů a žen pracujících na stejné pozici. Podle zpravodajství Českého rozhlasu Evropská unie opatřením reaguje na přetrvávající praxi vyššího ohodnocení mužů oproti ženám za stejnou práci. Dojednaná směrnice by mohla vstoupit v platnost do několika týdnů.

Zdražování potravin nebere konce, uvádí ve svém zpravodajství CNN Prima NEWS. Načež konstatuje, že cena základních surovin, ve srovnání se stejným obdobím loni, vrostla o desítky procent, u cukru dosáhla dokonce dvojnásobku. I když by se, podle odborníků, měla již blížit stropu, například vejce jen v posledním měsíci zdražila o 22 procent. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda za tím vidí zejména zájmy obchodníků.