• Test BOZP

Některá ustanovení v právních předpisech týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví osob na pracovištích platí léta, u jiných si zkušenosti z praxe vynutily po krátké době změnu. Máte právní úpravu BOZP v malíku? Vyzkoušejte si své znalosti v prázdninovém testu na portálu BOZPinfo.

 

  • Zveřejněno: 28.07.2017

Česká ekonomika je v dobré kondici, což aktuálně potvrdil konjunkturální průzkum Českého statistického úřadu za červenec 2017. Jeho souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku mírně vzrostl, zvýšil se také indikátor důvěry podnikatelů. Obě hodnoty rostly meziměsíčně i meziročně.

O odchodu ze současného zaměstnání uvažuje 19 procent Čechů, nepřemýšlí o tom 71 procent, což je nejméně od roku 2005. Zbylá desetina lidí neví, zda má o odchodu ze současného zaměstnání uvažovat či ne. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož výsledky ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

 

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 522. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. ledna 2017

  • schválil 13 stanovisek;
  • vedl diskusi v souvislosti s přijetím stanoviska EHSV SOC/542 k evropskému pilíři sociálních práv,  které se zúčastnily paní Marianne Thyssen, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a paní Maria João Rodrigues, poslankyně EP a bývalá portugalská ministryně práce;
  • vyslechl prezentaci priorit maltského předsednictví, které se zúčastnil pan Ian BORG, maltský parlamentní tajemník pro fondy EU a předsednictví v roce 2017;
  • vedl diskusi na téma Současný stav evropského hospodářství a perspektiva prohloubení HMU, které se zúčastnil pan Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla;
  • a vyslechl prezentaci iniciativy Argonauti.
  • Změny v pracovnělékařské péči

Dne 12. července 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Portál BOZPinfo vás seznámí se změnami, které přinesla novela zákona.

 

  • Zveřejněno: 27.07.2017