Je to tak - společnost je na počátku nového období, a to se nazývá čtvrtá průmyslová revoluce. Vyvolává to řadu nejistot, hypotéz a nezodpovězených otázek. Přitom je víc než zřejmé, že tohoto stavu muselo být dosaženo, protože rychlý vývoj nových informačních a komunikačních technologií, robotiky a kybernetiky vnáší do oblasti výroby kvalitativní a tím pádem i revoluční změny.

Evropská komise dne 30.11.2017 představila nové nástroje, jimiž by se měla zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům a jež by odstranily právní mezery, které umožňují rozsáhlé podvody v této oblasti.
Tato nová pravidla mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány.

Díky jednodušším pravidlům a pružnějšímu přístupu bude společná zemědělská politika (SZP) přinášet reálné výsledky, podporovat zemědělce a zajišťovat udržitelný rozvoj zemědělství EU. To je základní myšlenkou sdělení „„Budoucnost potravinářství a zemědělství“, které dne 29.11.2017 přijala Evropská komise. Nastiňuje v něm, jakým způsobem zajistit, aby nejstarší společná politika EU obstála ve zkouškách, které na ni v budoucnu čekají.

Zatímco podle průzkumů čeští spotřebitelé zohledňují při výběru potravin především kvalitu před cenou, v reálu hraje největší roli právě cena. Ukazují to statistiky Družstva CBA, které v Česku provozuje síť více než 900 obchodních jednotek. Připlatit si za nadstandardní kvalitu výrobku je ochotná spíše menšina spotřebitelů, nejčastěji v oblastech s vyššími příjmy.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu letošního roku 2,6 % a meziročně se snížila o 1,1 procentního bodu. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.