Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál dnes představil svůj okruh nejbližších spolupracovníků a důležité priority, které hodlá v úřadu naplňovat. Post náměstka člena vlády bude zastávat Tomáš Martinec. Mezi jeho hlavní agendu bude patřit sekce IT, rozpočet a evropské fondy.

Počty nezaměstnaných v tomto roce už neklesají tolik jako v minulém, přesto bylo v letošním květnu bez práce o 40 tisíc osob méně než v květnu 2017. Snížily se například počty nezaměstnaných mužů s maturitou, ubylo také nezaměstnaných vysokoškolaček,“ říká Ilona Mendlová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.