Už dlouho jsem se k žádnému tématu nevyjadřoval, ale nadzvedly mne informace jak Hnutí DUHA, Glopolis a další organizace vyčítají Ministerstvu průmyslu a obchodu český energeticko-klimatický plán, který zpracovává Česká republika na základě požadavku EU.

Nová zpráva podrobně popisuje zjištění rozsáhlého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V rámci tohoto projektu odborníci a tvůrci politik z celé Evropy společně zkoumali přístupy týkající se varování a dozoru, jejichž účelem je včasné odhalování nových rizik a onemocnění souvisejících s prací.

Evropská komise zveřejnila 22. listopadu 2018 Sdělení „Jednotný trh v měnícím se světě“. Dokument je inventurou iniciativ, které předložila současná Komise v oblasti jednotného trhu. Sdělení popisuje přínos jednotného trhu pro občany, ať v roli zaměstnanců, spotřebitelů či podnikatelů, ve světě rostoucí globalizace. Díky tomu, že lidé, zboží, služby a kapitál se mohou volněji pohybovat, přispívá jednotný trh k vytváření pracovních míst a růstu.