Pod názvem „Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva“ se 28. prosince 2021 uskutečnila V Praze mezinárodní konference, kterou zorganizovala odborová centrála Asociace samostatných odborů. Cílem této významné odborářské akce, která proběhla formou videokonference, bylo seznámit naši odborovou veřejnost, ale i pracovníky různých odborných institucí, s aktuální úrovní sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v naší společnosti v roce 2021 a s nástinem jeho dalšího možného vývoje v roce 2021 a s nástinem jeho dalšího možného vývoje v roce příštím, eventuálně v několika letech příštích.

Asociace samostatných odborů Vás zve dnes 28. prosince 2021 od 9.30 hodin ke sledování online Mezinárodní konference.

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva"

 

V minulém roce s návrhem nového státního rozpočtu ohlásilo ministerstvo financí stravenkovou revoluci pro letošní rok. Byla to do té doby téměř netušená akce svojí velikostí. Dokonce někde tehdejší ministryně financí vítězoslavně prohlásila, že přinesla milionu pracujících jedno teplé jídlo denně. Skoro to totiž vypadalo, že pracující do té doby snad ani nejedli a teď teprve se jim péčí paní ministryně zajistí oběd v pracovní době.

Společná zemědělská politika EU na léta 2021-2027 a dopady Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) na české zemědělství byly ústředním tématem mezinárodní konference, kterou 16. prosince 2021 uspořádal Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).