Pracovnice se domáhala u soudu náhrady škody při ohrožení nemocí z povolání. Domnívala se, že je nutné prokázat, že zaměstnavatel způsobil její ohrožení nemocí z povolání tím, že porušil právní povinnosti v BOZP. Jak rozhodly soudy?

Průměrná míra inflace v roce 2018 byla 2,1 %. Z větší části na tom měl vliv vývoje cen služeb, které vzrostly ve srovnání s rokem 2017 o 3,0 %, spotřebitelské ceny zboží se zvýšily o 1,6 %. Údaje zveřejnil ČSÚ. 

Evropský parlament a Rada dnes dosáhly prozatímní dohody o návrhu Evropské komise na novou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. První místopředseda Komise Frans Timmermans a komisařky Marianne Thyssenová a Věra Jourová dohodu uvítali a vydali následující prohlášení:

Evropská komise (dále jen „Komise“) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.