Evropská unie má ambici být světovým lídrem ve snižování emisí skleníkových plynů v souladu se závazky Pařížské dohody z roku 2016 a v transformaci k udržitelným technologiím. Současně s tím, platí pro členské země EU strategická dlouhodobá vize předložená Evropskou komisí v loňském roce, která počítá s dosažením klimatické neutrality v roce 2050. Proto se také v návaznosti na tento program EU uskutečnil v pátek 31. května 2019 v Lichtenštejnském paláci v Praze Kulatý stůl Národního konventu o EU, na jehož programu bylo téma „Boj s klimatickou změnou“.

Podle Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu došlo za loňský rok k poklesu celkového počtu pracovních úrazů o více než 500 případů na 44 365 pracovních úrazů. Vyplývá to ze Zprávy o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018, kterou Ministerstvu práce a sociálních věci předložil Státní úřad inspekce práce