Pod názvem „Budoucnost evropského zemědělství“ se nedávno, 1. prosince 2021, uskutečnila v Praze mezinárodní konference, kterou spořádala poslanecká skupina Identita a demokracie. Konkrétně šlo o členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, kdy námětem jejich vystoupení bylo posouzení jednotlivých aspektů nové „Společné zemědělské politiky EU na léta 2021–2027“, a to v souvislosti s tím, že do této nové společné zemědělské politiky byly vrcholnými evropskými orgány zapracovány hlavní principy Zelené dohody pro Evropu (European Green Dealu).

Na pultech českých obchodů bude v příštích letech ubývat českého vepřového masa. 52 procent chovatelů prasat plánuje uzavřít chovy do roku 2030 a 30 procent se k tomu chystá už příští rok. Řada dalších chce chovy omezit. Ukázal to průzkum Agrární komory ČR, který probíhal v první polovině prosince a zapojilo se do něj 143 zemědělských podniků.