Dnešního dne dopoledne, tj. 9. ledna 2020, podepsali sociální partneři v rezortu zemědělství, tj. za zaměstnavatele Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, a za odbory Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR

Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020.

V loňském roce se uskutečnil světový klimatologický kongres, který zorganizovala Světová meteorologická organizace pod záštitou OSN. V zprávě, která byla pod hlavičkou OSN vydána, se mimo jiné uvádí, že chov hospodářských zvířat má vliv na tvorbu skleníkových plynů a metanu, což znečišťuje ovzduší. Proto klimatologové doporučují omezit chov hospodářských zvířat.

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek v úterý navštívil ministryni práce a sociálních věci Janu Maláčovou, kterou seznámil s postojem odborů k řadě důležitých pracovních a sociálních otázek, které se týkají nejen našich občanů, ale i všech obyvatel v Evropské unii.

Novela zákona o významné tržní síle a vytvoření systému k zajištění dostatku vody v krajině, jakožto významného prvku, která má napomoci k odstranění následků sucha – to byly hlavní body programu jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana a předsedy Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO) Bohumíra Dufka, které se dnes uskutečnilo v Praze.

V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se setkali k debatě nad právními problémy, které jsou v současné době vysoce aktuální pro další dění České republiky a život našich občanů, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a soudce Ústavního soudu ČR Tomáš Lichovník.