Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,4 %, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %, ceny stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 1,9 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.

Ve středu 16. května se v Ostravě uskutečnil 30. Sněm Hospodářské komory (HK) ČR. V přijatém usnesení se mimo jiné uvádí, že Hospodářská komora ČR nesouhlasí s aktuálními návrhy na zrušení karenční lhůty, která se v praxi osvědčila jako efektivní nástroj proti zneužívání nemocenských dávek.