30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 265 469 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 704 méně než v říjnu, o 97 286 méně než před rokem a zároveň nejméně od listopadu 1997, kdy jich bylo 254 106. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Ve 3. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,8 %, reálně se zvýšila o 4,2 %. Medián mezd činil 25 181 Kč. Informoval o tom Český statistický úřad.

Na Evropském kulturním fóru v Miláně dnes byly zahájeny oslavy Evropského roku kulturního dědictví 2018. Evropský rok kulturního dědictví zviditelní bohatství kulturního dědictví Evropy, poukáže na jeho úlohu při posilování společného pocitu sounáležitosti a utváření budoucnosti Evropy.

Evropská komise dne 6.12.2017 předložením akčního plánu a několika konkrétních opatření plní závazek, který učinil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 a který je obsažen i ve zprávě pěti předsedů z roku 2015, prohloubit evropskou hospodářskou a měnovou unii.

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.