• Zveřejněno: 02.10.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zhodnocení uplynulého čtyřletého období od roku 2016, dále volba předsedy, místopředsedů, členů předsednictva a kontrolní komise a projednání a schválení základních dokumentů – to byly hlavní body programu jednání Valné hromady Asociace samostatných odborů (ASO), která se ve čtvrtek 1. října uskutečnila v Praze.

V úvodu jednání Valné hromady ASO vystoupil vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, který se věnoval především situaci v české energetice, a to ve vazbě na plány Evropské komise prosazovat přechod od uhelné energetiky k obnovitelným zdrojům. V této souvislosti konstatoval, že i energetika sousedních zemí, tj. Německa a Polska, je, spolu s Českou republikou, založena ve značné míře na těžbě a využívání uhlí. Zároveň k tomu uvedl, že tendence, které se v současné době v EU objevují, to je zastavit těžbu uhlí a odstavit uhelné elektrárny během příštích pěti nebo sedmi let, jsou z ekonomického hlediska nereálné.

Nelze jednostranně spoléhat na obnovitelné zdroje

Karel Havlíček zároveň uvedl, že Česká republika se nemůže jednostranně orientovat na obnovitelné zdroje. Proto klade důraz na výstavbu dalšího bloku JE Dukovany s tím, že se hledá cesta i k prodloužení životnosti stávajících bloků JE Temelín. Podle Karla Havlíčka je celkem zřejmé, že uhlí sice bude odstraněno z energetického mixu, ale nebude to okamžitě. Životnost uhelných elektráren se o pár let prodlouží.

Vicepremiér Karel Havlíček dále vysvětlil, že fondů EU budou rovněž podpořeny i investice do dopravy, a to zejména do železniční. Cílem je přejít k chytré železnici, to je zejména vybudovat vysokorychlostní trati a vybavit železniční tratě účinnějšími zabezpečovacími zařízeními.

Ministr Karel Havlíček se zmínil i o otázce mobility. Upozornil, že v dohledné době má jezdit u nás cca 300 000 elektroautomobilů, přičemž je zapotřebí v této souvislosti vyřešit problém dostatečného množství dobíjejících stanic. Proto je také na programu vlády, ale i Škody Auto, postupně tuto síť dobíjejících stanic vybudovat.

Sociální otázky jsou druhým přirozeným tématem činnosti odborů

K základním úkolům činnosti odborů je, kromě pracovního zařazení zaměstnanců a výše jejich mzdy, i otázka jejich celkového sociálního postavení ve společnosti. Proto také druhým hlavním hostem Valné hromady ASO byla ministryně práce a sociálních věcí Jan Maláčová, která uvedla, že její snahou je uskutečnit všechny plány, které má ČSSD v sociální oblasti, a které se snaží prosadit ve vládě. Například počátkem července se podařilo zrušit karenční dobu. Dále je na programu otázka zvyšování důchodů, minimální mzdy, podpora rodin s dětmi. V této souvislosti konstatovala, že letos, díky koronavirové krizi, je situace v této oblasti velmi složitá. Uvedla, že řadu těchto záležitostí mělo ministerstvo práce a sociálních věcí v plánu pro letošní rok zlepšit, ale díky pandemii covidu-19 se situace změnila. Přesto, podle ní, je třeba ocenit, že se podařily některé další věci. K nim patří i zvýšení mezd u pracovníků sociálních služeb o 10 %.

Ve svém projevu hovořila i o mnoha dalších aspektech sociální politiky. Zejména se věnovala otázce důchodů. Kdy poznamenala, že je na programu i možnost předčasných odchodů do důchodu u osob, které mají náročné povolání. V závěru svého vystoupení poděkovala všem odborářům za jejich obětavou práci ve prospěch společnosti.

Bohumír Dufek pozitivně zhodnotil činnost odborové centrály

Členové Valné hromady ASO si s velkou pozorností vyslechli i vystoupení předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka, který připomněl, že asociace oslavuje 25 výročí své činnosti, tj. od roku 1995, kdy vznikla jako druhá odborová centrála u nás. Ve svém projevu Bohumír Dufek zhodnotil uplynulé čtyřleté období její činnosti. Mimo jiné uvedl, že Asociace samostatných odborů vždy prosazovala otázku zavedení pětitýdenní dovolené, dále zvýšení minimální mzdy a růst důchodů, neboť asociaci vždy šlo o to zajistit lepší život našim občanům.

V této návaznosti Bohumír Dufek konstatoval, že ASO je pro zrušení superhrubé mzdy. Přičemž odmítl názor prezidenta ČR Miloše Zemana, který před několika dny navrhoval vládě ČR, aby superhrubá mzda byla zrušena na dva roky s tím, že na tuto dobu bude daň z příjmu snížena na 15 % a poté může byt zavedeno 19procentní zdanění příjmů, což je již otázka pro novou vládu, která vznikne po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Bohumír Dufek zdůraznil, že Asociace samostatných odborů trvá na 15procentním zdanění příjmů, protože je to pro naše občany finančně výhodnější.

Poté se Bohumír Dufek rovněž zmínil i o otázce působení zahraničních dělníků u nás. Uvedl, že jde o to, že řada podnikatelů a zaměstnavatelů raději využívá levnější pracovní sílu ze zahraničí, což je pro ně ekonomicky výhodnější, než zaměstnávat české zaměstnance, kterým by museli zaplatit vyšší mzdu, kterou dostávají kmenoví zaměstnanci.

V další části svého projevu Bohumír Dufek zdůraznil, že mezi hlavní cíle ASO do dalších období bude rozvoj jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity. Dále je to diskuse o růstu mezd a důchodů, prostě jde o růst životní úrovně našich občanů. Dalším klíčovým tématem pro něho bude vývoj minimální mzdy, kdy konstatoval, že odbory trvají na tom, aby minimální mzda byla ve výši 50 procent průměrné mzdy. Zároveň se věnoval i otázce zavádění tzv. kurzarbeitu. Předseda ASO připomněl zkušenosti s jeho zaváděním v sousedním Německu, kde ho zaváděli několik let a kde plní vysoce pozitivní roli v německém hospodářství.

Bohumír Dufek dále poznamenal, že pro asociaci bude důležitou otázkou i Fond obnovy, který připravuje Evropská unie ke zmírnění dopadů koronavirové krize. Investice by, podle něho, měly být podpořeny zákonem, aby je bylo možné kontrolovat a nebyly zpochybňovány.

Bohumír Dufek rovněž upozornil, že se odbory obávají možných dopadů koronavirové krize na vývoj zaměstnanosti a mezd. Podle něho by stát měl investovat především do rozvoje průmyslu, aby tak neklesla celospolečenská spotřeba, která drží ekonomiku.

V diskusi se členové Valné hromady ASO zajímaly o řadu otázek

Samozřejmě, že k vystoupení místopředsedy vlády Karla Havlíčka a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové proběhla diskuse, v níž se členové Valné hromady ASO zajímaly o řadu problémů, které jsou v současnosti na pořadu dne. Velmi zajímavá byla diskuse k vystoupení ministryně Jany Maláčové, kdy byla vznesena i otázka, jak je to s odchody do důchodu u žen, které před 30 lety odcházely do důchodu v 55 či 57 letech do důchodu, a to podle počtu dětí. Dnes, spolu s muži však odcházejí v 65 letech. Přičemž mají nižší výdělky než muži. Ovšem, k tomu musíme dodat, že tato otázka byla logicky položena kvůli tomu, že OSPZV-ASO ČR, který měl počátkem srpna sjezd, vyzval vládu ČR k řešení této situace a navrhl, aby se ženám znovu dala možnost odejít do důchodu dříve s tím, že by se počet dětí, o který se po celý svůj život staraly, promítl i do zlepšení jejich finanční situace v důchodu, kdyby za každé dítě dostali 1000 Kč navíc. Limitem by byli čtyři děti. Nicméně, je třeba podotknout, že vláda ČR na tento návrh zatím příliš vstřícně nereaguje.

Předsedou ASO byl opět zvolen Bohumír Dufek

V průběhu Valné hromady ASO rovněž proběhly volby předsedy, místopředsedů a předsednictva ASO. Předsedou ASO se opět stal Bohumír Dufek, který tuto funkci zastává od roku 1995, tedy od jejího založení. Mimochodem, k tomu musíme dodat, že Bohumír Dufek je zároveň i předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO ČR). Po volbě předsedy následovala volba místopředsedů, kdy byli zvoleni Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL), Martin Malý, předseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a Josef Hlahůlek z OSPZV-ASO ČR. Zvoleno bylo i nové předsednictvo ASO nová Kontrolní komise ASO. Načež došlo i k projednání a schválení základních dokumentů ASO, jako jsou Stanovy ASO apod.

Závěr Valné hromady Asociace samostatných odborů patřil znovuzvolenému předsedovi ASO Bohumíru Dufkovi, který pozitivně zhodnotil její průběh s tím, že odbory čeká nelehké období, kdy se česká ekonomika musí vyrovnat se všemi důsledky současné koronavirové krize.