Ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto dnech rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Návrh novely zákona č. 262/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů
Platné znění zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn - I.část
Platné znění zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn - II.část