Asociace samostatných odborů se obrací na Českomoravskou konfederaci odborových svazů s výzvou, aby se obě odborové centrály spojily k řešení situace, kdy vláda ČR ignoruje sociální dialog, a to zejména v situaci, kdy současné kroky vlády, které jsou nejhorší za posledních 20 let, dopadají nebývale tíživě na ekonomické a sociální postavení občanů České republiky.
 
V Praze dne 15. května 2023
 
Bohumír Dufek
předseda ASO

Na základě návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) vláda rozhodla o tzv. úsporném balíčku, jehož cílem je, podle vlády, snížit deficit státního rozpočtu a stabilizovat veřejné finance. Parlamentní opozice a odbory, po seznámení se, se proklamovanými záměry vlády, uvedený úsporný balíček kritizují, že je namířen proti zaměstnancům, rodinám s dětmi a důchodcům, kterým sníží jejich životní úroveň.

Potravinářská komora ČR si velmi dobře uvědomuje náročnou situaci v oblasti veřejných financí a nutnost snižování deficitů státního rozpočtu. Česká republika a vlastně i celá Evropa prochází velmi složitým obdobím po skončení pandemie covid-19, energetické krizi, dopady válečného konfliktu na Ukrajině i současné vysoké inflaci. Do budoucna očekáváme velké změny i díky velmi ambiciózním závazkům Evropské unie v rámci Green dílu. Navržená opatření ovšem nutně vedou k zamyšlení, co je jejich cílem?

Důchodová reforma je hotová a vláda Petra Fialy ji plánuje ve čtvrtek 11. května představit veřejnosti. Podle informací CNN Prima NEWS, důchodová reforma má mít nejméně 11 bodů, které, v principu, vedou k tomu, aby se všem od roku 2026 plošně snížil důchod, odchody do penzí se maximálně posunuly a zvýšila se motivace lidí mít vlastní spoření.