Od roku 2015 dochází k razantnímu zvyšování minimálních mezd. Současně v roce 2015 Vláda zrušila výjimky z doplatků MM invalidním zaměstnancům. Těchto osob pracuje u cca 3300 zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce celkem okolo 57 000. Značná část z nich není z důvodu postižení schopna zvýšit výkon a přidanou hodnotu své práce. Náklady na doplatky včetně odvodů z mezd tedy hradí zaměstnavatelé ze svých zdrojů.

Ne vždy může zaměstnavatel vytvořit dostatečný počet vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, povinnost, kterou mu ukládá zákon o zaměstnanosti. V současné době není výjimkou, zejména v regionech s extrémně nízkou zaměstnaností, že pro vytvořené pracovní místo nezíská invalidní osobu s potřebnými předpoklady pro danou práci.

Je nezbytně nutné zvýšit počet personálu v nemocnicích a zlepšit jeho pracovní podmínky – takový byl závěr konference s názvem „Nemocnice – dopady personální krize“, kterou ve dnech 15. a 16. května 2019 v Praze pořádal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) ČR ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta.

Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností.
Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce