Dnem, 21. září 2017 bylo zahájeno prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Našim firmám se tak odstraňuje většina překážek pro vstup na kanadský trh.

Vláda  schválila koncepci významnou pro stavební praxi, která svým vlivem podpoří růst produktivity a konkurenceschopnosti stavebnictví a je nedílnou součástí digitalizace celého sektoru.  Cílem Koncepce je postupné zavádění metody BIM (Building Information Modelling) do stavební praxe v České republice v letech 2018 – 2027.  

Evropský projekt MobiliseSME ukázal potenciál přeshraničního výměnného programu pro malé a střední podniky v Evropě. Nyní je důležité, aby tato myšlenka pokračovala v programu  Erasmus pro malé a střední podniky, aby evropské společnosti mohly co nejlépe využít jednotného trhu, uvádí Stefan Moritz, který je výkonným ředitelem Evropské konfederace malých a středních podniků CEA-PME.