Společná zemědělská politika EU na léta 2021-2027 a dopady Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) na české zemědělství byly ústředním tématem mezinárodní konference, kterou 16. prosince 2021 uspořádal Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).

Jedním z řečníků na videokonferenci byl i člen představenstva Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který je rovněž i generálním ředitelem akciové společnosti Rabbit Trhový Štěpánov, která patří k našim předním zemědělským podnikům v oblasti rostlinné a zejména živočišné výroby.

Současný návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 byl projednáván více než rok s širokým fórem zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti a je v souladu s prioritami Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Změny, které plánuje provést nová vláda bez diskuze s odborníky a těsně před odesláním tohoto dokumentu Evropské komisi do konce letošního roku, mohou mít fatální dopady na české zemědělce všech velikostí.

Společná zemědělská politika EU na léta 2021-2027 a dopady Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) na české zemědělství byly ústředním tématem mezinárodní konference, kterou 16. prosince 2021 uspořádal v Praze Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).

O Společné zemědělské politice EU na léta 2021-2027 a o dopadech Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu) na české zemědělství jednala ve čtvrtek 16. prosince 2021 v Praze mezinárodní konference, kterou uspořádala Asociace samostatných odborů (ASO) a její členská organizace Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).

Asociace samostatných odborů Vás zve 28. prosince 2021 od 9.30 hodin ke sledování Mezinárodní konference Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva, která bude vysílána ze studia Hotelu Olšanka.

O Společné zemědělské politice EU na léta 2021-2027 a o dopadech Zelené dohody pro Evropu na české zemědělství jednala ve čtvrtek 16. prosince 2021 v Praze mezinárodní konference, kterou uspořádala Asociace samostatných odborů (ASO) a její členská organizace Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).