Každým rokem vydává Evropská komise srovnávací přehledy inovací, který porovnává výzkumnou a inovační výkonnost jednotlivých členských států. Výsledky tohoto přehledu by měly pomoci členským státům zhodnotit jejich silné a slabé stránky v oblasti výzkumu a inovací a určit oblasti, na které se koncentrovat. Přehled se zaměřuje na všechny členské státy EU a na Island, Izrael, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajinu a porovnává je s dalšími zeměmi z celého světa.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček ve čtvrtek v Lidovém domě přijal zástupce krizového štábu 8 proti kolapsu ve zdravotnictví, kteří s ním jednali o možnosti prosadit ve vládě ČR požadavky zdravotnických odborů, Asociace českých a moravských nemocnic a dalších organizací, sdružujících lékaře, zdravotnický personál a pacienty. V reakci na toto jednání vedení ČSSD a členů krizového štábu 9, oznámil premiér Andrej Babiš, že nemíní jednat v rámci vládní koalice o dalším navýšení peněz pro zdravotnictví pro rok 2020.

Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví bude ve čtvrtek 19. září od 9 hodin v Lidovém domě s vicepremiérem Janem Hamáčkem jednat o pokračující krizi ve zdravotnictví, a to jak v nemocnicích, tak v domácí péči i při poskytování zdravotní péče v sociálních službách.

Jednání by mělo trvat hodinu a poté členové Krizového štábu o jeho výsledcích poskytnou informace médiím.

Případné podrobnější informace o schůzce Vám podá Dagmar Žitníková – zitnikova.dagmar@cmkos.cz 736 504 743.

Zástupci odborových organizací ze všech regionů a všech segmentů zdravotnictví se sešli ve dnech 16. a 17. září v Praze, aby vyhodnotili informace o úhradách zdravotní péče v příštím roce a akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, jehož je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR členem.

„Kolektivní vyjednávání – klíč k lepšímu životu“ – to byla ústřední myšlenka již tradičního a každoročně pořádaného mítinku Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), nazvaného „Konec levné práce“, který se uskutečnil v úterý 17. září 2019 v Praze.