V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova je v Česku 54 tisíc domácností. Žije v nich 83 tisíc lidí, z nich 20.500 dětí. Polovina všech rodin i samotných lidí ve vážné bytové nouzi je ve 14 městech. Podle Hospodářských novin to ukázala nová analýza Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos za rok 2018.

Zvýšení minimálním hodinových mzdových tarifů v průměru o 9,1 % a navýšení měsíčních tarifů v každém stupni o meziroční nárůst minimální mzdy, tj. o 1.150 Kč, a další požadavky odborů v oblasti pracovních a sociálních benefitů zaměstnanců ve stavebnictví - to byly hlavní body nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 až 2024, kterou dnes v Praze podepsali představitelé Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborového svazu (OS) Stavba ČR a OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA).

Jízdní výhody jsou produktem, který je součástí firemní a státní politiky prakticky po celou historii národních železničních společností působících na území  dnešní České republiky. Jejich reálný význam sice měnil*₁ a mění podobu dle aktuální společenské, ekonomické a politické situace, nicméně vždy znamenal a znamená pro dotčené zaměstnance pocit sounáležitosti s firmou. Pro rodinné příslušníky jízdní výhody také slouží jako určitá kompenzace za čas (víkendy, svátky, noční dobu a tisíce hodin přesčasů), který jejich manželé(ky), nebo rodiče strávili a stále stráví, na rozdíl od většiny ostatních občanů, mimo domov.