Otázka financování výstavby dalších jaderných zdrojů v České republice včetně otázky, kdy bude vyhlášena tato obří jaderná zakázka a kdo bude tuto stavbu financovat a uskutečňovat – to byly hlavní body programu Mezinárodního energetického fóra, které se dnes uskutečnilo v Poslanecké sněmovně, a které uspořádal místopředseda PS PČR Vojtěch Filip spolu s Hospodářským výborem PS.

Jednou z priorit Agrární komory České republiky je návrh řešení ochrany zemědělské půdy v České republice. V Evropské unii má většina zemí přijatou legislativu, která řeší využití zemědělské půdy a její ochranu.