Stovky verbálních útoků zaznamenávají ročně zaměstnanci Úřadu práce ČR po celé republice. Agresivita klientů roste. Jen v průběhu roku 2015 došlo téměř k 400 útokům. Letos během prvního čtvrtletí evidoval ÚP ČR celkem 65 incidentů. Nejčastěji dochází k napadení zaměstnanců ÚP ČR v Moravskoslezském a Středočeském kraji.

Během měsíce června 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 468 pracovních úrazů. V 93 případech šlo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 122 případů, z toho 4 cizinci.

Evropská unie je podle WHO regionem s největší spotřebou alkoholu na světě. Pětina evropské populace ve věkové kategorii 15 let a více uvádí, že příležitostně silně pije (5 a více alkoholických nápojů na jednu příležitost, tj. cca 60 g alkoholu), a to nejméně jednou týdně.

Minimální mzda by mohla od ledna příštího roku vzrůst z nynějších 9900 korun měsíčně na 11.000 korun. Počítá s tím jedna z variant zvýšení minimální mzdy, kterou na pondělní jednání tripartity předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí. Druhá varianta počítá s tím, že od ledna by se minimální mzda zvýšila na 10.600 korun a od července na 11.000 korun.

Vyplývá to z podkladů, které na svých stránkách zveřejnila Asociace samostatných odborů.

 

Finanční gramotnost jsou nejen znalosti, ale hlavně životní postoje, žebříček hodnot a zodpovědné chování. Finančně gramotný člověk je tak schopný čelit nástrahám finančního trhu a zabezpečit sebe a svou rodinu v různých životních situacích. Co se týče postojů, neexistují správné a špatné odpovědi. Dá se jen říci, které z nich jsou více či méně zodpovědné.

Navrhovaná směrnice týkající se vysílání pracovníků neporušuje zásadu subsidiarity.

Evropští komisaři přijali sdělení, které se týká přezkumu jejich návrhu revidované směrnice o vysílání pracovníků v rámci mechanismu pro kontrolu subsidiarity, který v květnu aktivovalo několik členských států. Po důkladném zvážení svých hledisek došla Komise k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice není v rozporu se zásadou subsidiarity.