Evropská komise vyzývá zainteresované subjekty k předkládání návrhů projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Z rozpočtu EU bylo na vybrané projekty, do kterých se mohou zapojit mladí lidé v Evropě i mimo ni, vyčleněno celkem 44 milionů eur. Jedná se o první sérii takových výzev, jež do konce roku 2020 umožní účast v Evropském sboru solidarity nejméně 100 000 mladých lidí.

Ke konci června čerpalo rodičovský příspěvek ve výši nad 11 500 Kč celkem 16 597 rodičů. Využili tak možnost, kterou od ledna letošního roku zavedla novela zákona o státní sociální podpoře. Ta zrušila omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku (11 500 Kč za měsíc). Maximální možná částka tak může v rámci této dávky momentálně činit 36 750 Kč měsíčně.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP, které je jednou z decentralizovaných agentur EU, vydalo novou příručku, která podporuje přenos a adaptaci nástrojů kariérového rozvoje, které se používají při poradenství, prevenci předčasného ukončování školní docházky, při poskytování služeb zaměstnanosti.