Nová zpráva Mezinárodní organizace práce (MOP) a  Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) upozorňuje na příležitosti a výzvy stále se rozšiřující práce na dálku.  Zpráva ukazuje, že využití moderních komunikačních technologií usnadňuje lepší celkovou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale zároveň také stírá hranice mezi prací a osobním životem.

Představitelé Rady Evropské unie, Evropské centrální banky a Evropské komise se setkali s evropskými sociálními partnery dne 21. února 2017 s cílem diskutovat o aktuálních ekonomických podmínkách a ekonomickém výhledu, jakož i o roli fiskální politiky pokud jde o podporu růstu.

Evropská komise předpovídá ekonomice ČR i na rok 2017 dobrou kondici. Hospodářský růst by se měl v roce 2017 mírně zvýšit na 2,6 %, oproti 2,4 % očekávaným pro rok 2016. Nezaměstnanost má nadále zůstat nízká. ČR v nejbližších dvou letech pravděpodobně zůstane zemí s nejnižší mírou nezaměstnaností v EU.