ASO ve spolupráci s OSPZV-ASO ČR v roce 2021 realizuje projekt s názvemSociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ (příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).
Asociace samostatných odborů dne 14.8.2020 uveřejnilo zadávací řízení s názvem "Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3" v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů-iPodpora - 3. etapa“, registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2020, do 15:00 hodin 
Místo pro podání nabídek: Asociace samostatných odborů, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 1. patro,
Pondělí-pátek: 8:00 - 15.00 hodin