Projekt „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa“ (iPodpora II), registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112, je fiancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2017 uskutečnit projekt, který je zaměřen na přípravu zaměstnanců na očekávané změny v důsledku digitalizace práce a z toho vyplývající změny v rámci kolektivního vyjednávání a v systému vzdělávání.