Ve sdělení, které bylo dnes přijato, Komise odpovídá na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ a zavazuje se předložit v roce 2018 návrh právního předpisu, který povede k dalšímu zvýšení transparentnosti a kvality studií používaných při vědeckém hodnocení látek.

K 30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  265 469 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 704 méně než v říjnu, o  97 286 méně než  před rokem a zároveň nejméně od listopadu 1997, kdy jich bylo 254 106.

  • Růst mezd závisí na jednotlivých oborech

„Růst mezd o 6,8 % odpovídá růstu českého HDP i předpokládané inflaci. Upozorňuji, že se ale nejedná o zvýšení, kterého by dosahovala každá firma. Růst mezd totiž závisí na rozvoji v jednotlivých oborech. Rychleji rostou ve firmách, které mají ve střednědobém horizontu nasmlouvané zakázky s vyšší přidanou hodnotou.“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

  • Zveřejněno: 10.12.2017

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se ve Varšavě konala „První setkání agrárních komor evropského regionu tří moří“ a následné jednání Visegrádské skupiny. Přítomni byli zástupci Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska.