V těchto týdnech se moci nad „Evropou“ ujímá nové generace politiků. Byla přestavena nová Evropská komise, kde jsou některé nové tváře, ale také část těch, kteří už tam pár let odsloužili a tak víme, co od nich můžeme čekat. Dokonce je to tak, že ČR bude mít v nové komisi opět svého místopředsedu, byť se bude paní Jourová věnovat málo vděčnému tématu spravedlnosti a právnímu státu. To není zrovna vděčné téma, zejména pokud se začne věnovat našim sousedům z V4 – Polsku a Maďarsku.

V pátek 10. ledna 2020 se uskutečnilo první zasedání odborné zemědělské sekce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v roce 2020. Na zasedání sekce se zúčastnili i jeho členové z České republiky a Slovenska. Na zasedání byly v programu zařazeny tři body, nejdéle se však diskutovalo k návrhu přechodného období týkajícího se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na pátečním jednání Komise pro spravedlivé důchody představila tři varianty důchodové reformy. Všechny mají stejnou architekturu, tedy nultý a první pilíř průběžného státního důchodového systému, kdy nultý má zajistit minimální důchod pro všechny a první zohlednit například bonifikaci za odpracovaná léta, odvedené peníze do státní kasy nebo vychované děti.

Zemědělské zaměstnavatelské svazy uzavřely s odboráři kolektivní smlouvu, minimální mzdové tarify vzrostou zpětně od začátku roku v průměru o šest procent. Informoval o tom Zemědělský svaz ČR, jehož členové podle svazu zaměstnávají 42 procent pracovníků v zemědělství. Jak dodal šéf zemědělských odborářů Bohumír Dufek, toto navýšení je maximem možného.