Přetrvávající nedostatek lékařů, zdravotních sester i ostatního zdravotnického personálu se stal ústředním námětem setkání zdravotnických odborů z českých a moravských nemocnic, které se dnes, v úterý 10. prosince 2019, uskutečnilo v pražském odborářském hotelu Olšanka. Organizátorem tohoto setkání zdravotnických odborářů byl Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR).

Zrychlit stavební řízení v České republice je závažný problém, který nevyřešily v uplynulých letech dílčí novely stavebního zákona. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ČR, které má otázku novely stavebního zákona ve své gesci, rozhodlo před několika lety, že bude zpracován a také legislativně přijat úplně nový stavební zákon, který stavební řízení skutečně zrychlí.