Blíží se doba, kdy vláda bude koncem září předkládat do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2019. V této souvislosti Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)daleko intenzivněji vyzývá vládu ČR, aby bylo všem zaměstnancům státní a veřejné správy přidáno na platech o 10 %, a to již od října 2018.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v minulém týdnu sešla se zástupci odborových organizací působících při MPSV, aby s nimi vyřešila stále trvající stav stávkové pohotovosti na rezortu práce a sociálních věcí.

Evropská komise vyzývá zainteresované subjekty k předkládání návrhů projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Z rozpočtu EU bylo na vybrané projekty, do kterých se mohou zapojit mladí lidé v Evropě i mimo ni, vyčleněno celkem 44 milionů eur. Jedná se o první sérii takových výzev, jež do konce roku 2020 umožní účast v Evropském sboru solidarity nejméně 100 000 mladých lidí.