„Česko má opět nižší nezaměstnanost. Trend zvyšující se zaměstnanosti se nemění, ke konci loňského roku pracovaly už více než tři čtvrtiny lidí z celkového počtu osob v produktivním věku,řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy. Ukončení možnosti podávání přihlášek se však rychle blíží.

Tento týden začíná další cyklus každoročního Výběrového šetření pracovních sil, které v Česku probíhá nepřetržitě již od roku 1993. Tazatelé Českého statistického úřadu v náhodně vybraných domácnostech zjišťují důležité údaje o zaměstnanosti,  nezaměstnanosti, ale také o kvalifikaci, charakteru zaměstnání či pracovní mobilitě.