Základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,4 %. Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Důchodcům starším 85 let navíc automaticky zvýší procentní výměru důchodu ještě o částku 1 000 Kč.

Hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce 2019!

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope představila svoji vizi pro EU 2030. Ambicí evropského byznysu je mít v roce 2030 Evropskou unii, která je silná a nastavuje světovou agendu, je globálním lídrem v oblasti inovací, digitalizace a udržitelnosti, funguje efektivně a je hospodářsky soudržná a sociálně inkluzivní.

Předseda Evropské komise J.-C. Juncker přednesl 12. září 2018 svůj poslední projev o stavu Unie členům Evropského parlamentu ve Štrasburku. Mimo jiné zdůraznil, že je třeba podstatně lépe bránit Evropskou unii a její úspěchy.