Ve středu dne 23.11.2022 pořádal Zemědělský svaz České republiky kulatý stůl online k projektu „Prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, a to v zemědělství rok 2022“. Tohoto kulatého stolu se účastnili také naši dva inspektoři bezpečnosti práce a to ing. Hotový Jaroslav a ing. Šedivec Jaromír za Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy.
Je známým faktem, že nejvážnější pracovní úrazy vznikají převážně v důsledku dopravní nehody, a to při pracovních cestách. Odškodnění tohoto pracovního úrazu je ve většině případů pro zaměstnavatele jednoduché. Nehodu šetří policie a ta rozhodne o vině – zavinil nehodu, nezavinil nehodu. Tímto verdiktem se také řídí pojišťovna a provede nebo neprovede podle zákona příslušné odškodnění.

Rok 2021 se bohužel podobně jako předchozí rok 2020 nesl ve znamení pandemie a z toho důvodu se hledaly i určité nové formy působení odborů v oblasti vytváření bezpečných pracovních podmínek a flexibilně reagovat na podmínky v jednotlivých odborových svazech. Na základě této nové situace nebylo nutné provádět fyzické kontroly přímo u zaměstnavatele v takovém rozsahu jako v minulosti. Oproti roku 2020 se však alespoň v omezeném rozsahu mohly uskutečňovat vzdělávací aktivity a přímé poskytování metodické pomoci v zaměstnavatelských subjektech.

Dotaz:

Již rok jsem nebyl přeškolen na VZV; znamená to, že na něm nemohu jezdit, nebo mohu? Jezdí se i na pozemní komunikace. Zaměstnavatel se vůbec nevyjadřuje, kdy by proškolení mělo proběhnout.