Asociace samostatných odborů (ASO) realizovala v roce 2016 projekt na téma "Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR" (Žádost o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce pro podporu sociálnícho dialogu). Hlavní aktivitou projektu bylo, kromě diskuzí na kulatých stolech a odborných konferencích na dané téma, zpracování odborných studií.

Úplné znění jednotlivých studií naleznete v článku.

Projekt ESF "Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb" 

Projekt ESF „Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů“

V rámci projektu Nový občanský zákoník proběhlo v souladu s harmonogramem diskusních fór doposud (v roce 2014) celkem 159 diskusních fór s celkovou účastí 3245 osob; z nich bylo 1468 mužů a 1777 žen, z toho jedinečných bylo 3044 osob (1387 mužů a 1657 žen). ČMKOS uspořádala v tomto období celkem 49 diskusních fór, SP ČR 40, KZPS 31 a ASO 39 diskusních fór. Tuto aktivitu považujeme za úspěšně probíhající, všichni partneři zpracovali harmonogramy DF na rok 2015 a ve spolupráci s dodavatelem UNNI Trading i členskými organizacemi připravují jejich realizaci.

Více informací k tomuto projektu nalezne…

Studie o postavení osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce aneb od povinností, administrativy a sankcí ke společenské odpovědnosti byla zpracována jako součást aktivit projektu „Vliv nezaměstnanosti na trh práce a uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných a cizinců - I. kolo“ na podporu sociálního dialogu ve spolupráci ASO a KZPS ČR.