Asociace samostatných odborů dne 14.8.2020 uveřejnilo zadávací řízení s názvem "Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3" v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů-iPodpora - 3. etapa“, registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2020, do 15:00 hodin 
Místo pro podání nabídek: Asociace samostatných odborů, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 1. patro,
Pondělí-pátek: 8:00 - 15.00 hodin
 
Letáky byly zpracovány v rámci projektu "Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060, fiancovaného Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Rada kraje svým usnesením č. 49/4307 ze dne 23.10.2018 rozhodla o poskytnutí dotace v hodnotě 200 000,- Kč na modernizaci kancelářského vybavení zasedací místnosti v hotelu Paramon Suchá Rudná, s tím, že projekt bude realizován nejpozději do 30.4.2019.

V současné době je zmodernizovaná zasedací místnost plně funkční, vybavená prezentační technikou, dataprojektorem, plátnem a je k dispozici připojení k internetu včetně připojení vlastní techniky jednotlivců na elektrickou síť.

Zasedací místnost je vhodná pro pořádání kongresů, konferencí, workshopů, kulatých stolů a školení. Zároveň je vhodná i pro žáky a studenty ve škole v přírodě.