Dne 9. května 2018 se bude konat 142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR s následujícím programem:

  •  Rozvoj mýtného systému v ČR
  •  Připravované změny horního zákona
  •  Karenční doba, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky
  •  Národní program reforem, Konvergenční program, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí
  •  Strategie financování školství v příštích letech.

Materiály k projednání naleznete v článku.