I v novém roce 2017 pokračují jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, která se sejde v pondělí 16. ledna, a to již ke svému 134. zasedání. V rámci delegace Asociace samostatných odborů (ASO), kterou i v roce 2017 povede Bohumír Dufek, o jehož znovuzvolení valnou hromadou ASO jsme informovali v prosinci 2016, se tripartity zúčastní i místopředseda ASO a předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a tajemník ASO a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka.

134. Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční v pondělí 16. ledna 2016 od 16:00 hodin. Tripartita bude projednávat následující témata: BOZP, odlivy zisků firem, přípravu nového stavebního zákona, čerpání fondů EU, investorskou přípravu staveb, otevírání veřejného trhu v železniční přepravě, § 320a zákoníku práce a další.