Dne 9. května 2018 se bude konat 142. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR s následujícím programem:

  •  Rozvoj mýtného systému v ČR
  •  Připravované změny horního zákona
  •  Karenční doba, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky
  •  Národní program reforem, Konvergenční program, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí
  •  Strategie financování školství v příštích letech.

Materiály k projednání naleznete v článku.

141. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. března 2018.

Program a materiály k projednání naleznete v článku.

1. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění
2. Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 - 2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020
3. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
4. Návrh novely zákona o státní službě
5. Informace o dalším postupu v digitální agendě

Dne 4. ledna 2018 proběhne na Úřadu vlády 140. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.