• Zveřejněno: 04.05.2020

 

  • Opatření EU proti nekalým mezinárodním obchodním praktikám fungují
  • Vyplývá to z nové výroční zprávy Komise o ochraně obchodu
  • Nekalý dovoz do EU snižují v průměru o 80 %
  • Zároveň v EU chrání cca 343 000 pracovních míst
  • Jde zejména o antidumpingová, antisubvenční a ochranná cla
  • Nejvyšší počet opatření se týká obchodu s Čínou, Ruskem, Indií a USA
  • Jde např. o dovoz výrobků z oceli či rýže indica

 

Zpráva o ochraně obchodu: obnova rovných podmínek pro evropské výrobce

Praha 4. května 2020

Podle výroční zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, se opatření EU na ochranu obchodu ukázala jako účinná při omezování nekalých mezinárodních obchodních praktik. Antidumpingová nebo antisubvenční cla uložená Komisí vedou v průměru k 80% snížení nekalého dovozu. Ostatní dodávky ze zahraničí zůstávají nedotčeny. Opatření EU nyní chrání také o 23 000 více pracovních míst než v roce předtím.

Komisař pro obchod Phil Hogan v této souvislosti uvedl: „Silná a účinná ochrana obchodu má zásadní význam pro ochranu našich podniků a pracovních míst před nekalými obchodními praktikami a pro zajištění rozmanitosti dodávek. Ve fázi obnovy po koronavirové krizi bude více než jindy důležité, aby naše podniky mohly fungovat za spravedlivých tržních podmínek. Dovoz sice nabízí našim spotřebitelům a podnikům větší výběr za konkurenční ceny, musíme ale dbát na to, aby do Evropy přicházel za spravedlivých podmínek a nebyl dumpingový nebo subvencovaný. Proto mě těší, že systém, který máme, funguje a že reformy, které se provedly během posledních let, se vyplácejí.“

Ve zprávě se zdůrazňuje zejména následující:

Zachování vysoké úrovně činnosti EU v oblasti ochrany obchodu: V roce 2019 zahájila Komise šestnáct šetření (oproti deseti šetřením v roce 2018) a uložila dvanáct nových opatření (oproti šesti šetřením v roce 2018). Výsledkem intenzivní činnosti zaměřené na přezkum stávajících opatření bylo uzavření osmnáct přezkumů před pozbytím platnosti, což je o jedenáct více než v roce 2018. Na konci roku 2019 měla EU zavedeno 140 opatření na ochranu obchodu, což je o 5 % více v roce předtím. Bylo mezi nimi 121 antidumpingových opatření, šestnáct antisubvenčních opatření a tři ochranná opatření. Nejvyšší počet opatření EU na ochranu obchodu se týká dovozu ze zemí, jako je Čína (93 stávajících antidumpingových a antisubvenčních opatření), Rusko (deset opatření), Indie (sedm opatření) a USA (šest opatření).

Zvýšení počtu chráněných pracovních míst v EU: Opatření přijatá v roce 2019 zvýšila počet pracovních míst, na něž se vztahuje ochrana obchodu EU, o 23 000, čímž se celkový počet zajištěných přímých pracovních míst v EU zvýšil na 343 000.

Trvalá účinnost opatření EU na ochranu obchodu při omezování nekalého dovozu: Díky průměrnému 80% snížení dovozu působícího újmu, kterého se dosáhlo díky opatřením EU na ochranu obchodu, mohou výrobci v EU pokračovat ve své činnosti a uživatelé dotčených výrobků v EU mohou nadále využívat diverzifikované zdroje dodávek.

Rozhodná opatření na ochranu trhu s ocelí v EU: V reakci na dovozní clo z oceli, které v roce 2018 zavedly USA, přijala Komise počátkem roku 2019 konečná ochranná opatření pro řadu výrobků z oceli všeho původu, což bylo nezbytné, aby se zabránilo dalšímu prudkému nárůstu dovozu, který by mohl zhoršit již tak křehký hospodářský stav výrobců oceli v EU. Opatření byla následně vyhodnocena s cílem zachovat tradiční obchodní toky a rozmanitost zdrojů dodávek. Polovina nových antidumpingových a antisubvenčních šetření v roce 2019 se týkala rovněž výrobků ze železa a oceli.

Silný důraz na prosazování práva a boj proti obcházení předpisů: V roce 2019 vzrostl počet případů, které se týkaly obcházení uložených cel, například prostřednictvím jiných vývozců nebo jiných zemí. Komise z vlastního podnětu zahájila rekordní počet čtyř šetření zaměřených proti obcházení předpisů. V důsledku dosud největšího takového šetření, které se týkalo stolního a kuchyňské nádobí a náčiní z Číny, byla rozšířena cla na dalších 30 společností. 

Nové využití ochranných opatření: Kromě ochranných opatření týkajících se oceli zavedla Komise rovněž ochranná opatření týkající se rýže indica z Kambodže a Myanmaru. Opatření přijatá na základě pravidel všeobecného systému preferencí byla přijata na základě na žádostí, s nimiž se na Komisi obrátily členské státy EU produkující rýži. Jedná se o první ochranná opatření, která EU za dlouhou dobu aktivovala.

Silná ochrana vývozců z EU, kteří jsou předmětem šetření v oblasti obrany zahraničního obchodu: Počet opatření přijatých ostatními zeměmi proti dovozu z EU se v roce 2019 opět vyšplhal na vysokou úroveň, konkrétně 175. Očekává se, že tato vysoká úroveň bude zachována i v budoucnosti, a to kvůli četným případům zahájeným v roce 2019. Komise velmi rozhodně zasahovala do zahraničních šetření, která se nespravedlivě zaměřují na vývoz z EU. Ve dvou významných případech – antisubvenčních opatření, která USA uložily na stolní olivy ze Španělska, a opatření v případě zmražených bramborových hranolků – Komise zahájila postupy pro řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace.

  • Zdroj: Evropská komise