• Zveřejněno: 26.08.2020
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Podle Mezinárodní organizace práce neúměrný dopad pandemie na mladé lidi prohlubuje nerovnosti a rizika snižování produktivního potenciálu celé generace.

Krize COVID-19 má devastující dopad na vzdělávání a odbornou přípravu mladých lidí. Od počátku pandemie bylo podle analýzy Mezinárodní organizace práce (ILO) více než 70 % mladých lidí, kteří studují nebo kombinují studium s prací, nepříznivě zasaženo uzavřením škol, univerzit a školicích středisek.

Podle zprávy „Mládež a COVID-19: dopady na pracovní místa, vzdělávání, práva a duševní pohodu“, 65 % mladých lidí uvedlo, že se od začátku pandemie naučilo méně kvůli přechodu z učeben na online a dálkové učení.  Situace byla ještě horší u mládeže žijící v zemích s nízkými příjmy, kde je často horší přístup k internetu, nedostatek vybavení a někdy i nedostatek místa doma.

„Pandemie způsobuje více šoků pro mladé lidi. Nejenom ničí jejich pracovní místa a vyhlídky na zaměstnání, ale také narušuje jejich vzdělávání a odbornou přípravu a má vážný dopad na jejich duševní pohodu. To nemůžeme dopustit. “, uvádí Guy Ryder, generální ředitel Mezinárodní organizace práce.

Podle zprávy si 38 % mladých lidí není jistých svou budoucí kariérou, přičemž se očekává, že krize vytvoří další překážky na trhu práce a prodlouží přechod ze školy do práce.
Někteří už pocítili přímý dopad, přičemž jeden ze šesti mladých lidí musel přestat pracovat od počátku pandemie. Mnoho mladých pracovníků je často zaměstnáváno ve vysoce postižených povoláních, jako je podpora, služby a práce související s prodejem, což je činí zranitelnějšími vůči ekonomickým důsledkům pandemie. 42 % těch, kteří pokračovali v práci, zaznamenali snížené příjmy. To mělo samozřejmě dopad na jejich duševní pohodu. Průzkum zjistil, že 50 % mladých lidí je pravděpodobně vystaveno úzkosti nebo depresi.

Navzdory extrémním okolnostem využívají mladí lidé svou energii k mobilizaci a vystoupení v boji proti krizi. Podle průzkumu jeden ze čtyř mladých lidí prováděl  během pandemie nějakou dobrovolnickou práci.

Zajištění naslouchání  mládeži je rozhodující pro dosažení inkluzivnější reakce na krizi COVID-19. Zpráva uvádí, že když mladí lidé budou moci při rozhodování formulovat své potřeby a nápady, zlepší se účinnost politik a programů a dá se mládeži šance podílet se na jejich realizaci.

Zpráva rovněž vyzývá k naléhavým, rozsáhlým a cíleným politickým reakcím na ochranu celé generace mladých lidí před trvalým poškozením vyhlídek na zaměstnání.

To zahrnuje mimo jiné opětovnou integraci na trh práce u těch, kteří ztratili zaměstnání ,nebo zažili zkrácení pracovní doby, zajištění přístupu mládeže k dávkám pojištění v nezaměstnanosti a opatření na posílení jejich duševního zdraví - od psychosociální podpory po sportovní aktivity.

  • Zdroj: Mezinárodní organizace práce – www.ilo.org