• Zveřejněno: 16.12.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda ČR schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí Evropské unie. Část ustanovení by podle plánu měla začít platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021.

Podle zpravodajství České televize sdílená místa mají spočívat v tom, že se o jednu pozici dělí víc pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde o to, že až se bude vyjednávat nové programové období, aby zaměstnavatelé byli motivováni ke zřizování těchto částečných úvazků dotacemi na to, aby se jim pokryly náklady se zřizováním sdílených pracovních míst.

Změnit by se mělo i započítávání dovolené. Ta by se neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. Odrazily by se v ní tak snížené úvazky. Neměla by se krátit za omluvenou nepřítomnost v práci.

Změnit by se mělo i poskytování náhrady mzdy za dovolenou při vyslání na práci do státu EU, kde se tato částka platí z takzvané dovolenkové pokladny.

Zaměstnavatelé by už také nemuseli vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávali by ho dál jen lidé se srážkami či s nemocenským pojištěním. Zákoník upravuje doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situaci komplikovalo to, že si lidé poštu nepřebírali a že se firmy nenacházely na uvedené adrese z rejstříku. Nově se budou písemnosti považovat po určité lhůtě za doručené.

Zpřesnit se mají také podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci.

Má se zvýšit i jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhrada za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného místo jednorázové částky nejméně 240 tisíc korun by to měl být nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se má používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Dosud se na pomník poskytovalo nejméně 20 tisíc korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.

Česká televize ve svém zpravodajství dále uvedla, že loni přibylo lidí, kteří zemřeli kvůli pracovnímu úrazu. Čím dál častěji přicházejí o život pracovníci z ciziny.

Česká televize zároveň informovala, že na podobě kodexu se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v parlamentu už nebudou zasahovat a umožní hladké schválení.

Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné – loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Pokud by Česko evropská pravidla do svých zákonů nepřeneslo, hrozila by mu pokuta. Předpis EU má mimo jiné omezit takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

  • Zdroj: Česká televize