• Zveřejněno: 02.07.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě bojuje za sdružování zemědělců do odbytových organizací a případně za vyšší podíl na dalším zpracování zemědělských produktů tak, jak bylo běžné za 1. republiky a je běžné v ekonomicky silnějších zemích. Plně proto podporuje majetkový vstup Mlékařského a hospodářského družstva JIH se sídlem v Táboře do mlékárny v bavorském Chamu, neboť je logické, že naši zemědělci budou dodávat suroviny do zpracovatelského závodu, ve kterém mají majetkový podíl a dlouhodobě patří ke spolehlivým obchodním partnerům.

Jde totiž o to, že Mlékařské a hospodářské družstvo JIH patří k největším producentům mléka u nás a kontroluje 16 % českého trhu s mlékem, přičemž denně zobchoduje 1,32 milionů litrů mléka.

Samozřejmě, že toto obrovské množství mléka, které denně vykupuje od svých členů, jihočeských farmářů, musí někam udat ke zpracování. Mezi jeho největší odběratele patřila po řadu let jihočeská Madeta. Kromě toho dodávají i do dalších třech menších mlékáren u nás. Ovšem, to by na pokrytí celé produkce našich jihočeských producentů mléka nestačilo, a proto si také před lety našli i jiného odběratele jejich produkce mléka, to mlékárnu Goldsteig v německém Chamu. To je podle předsedy představenstva družstva JIH Karla Bednáře solidní partner, který jihočeským producentům mléka nabízí dokonce vyšší výkupní cenu než jihočeská Madeta, která na požadavek jihočeských producentů mléka o zvýšení výkupní ceny mléka na úroveň bavorské mlékárny po řadu let nereagovala s tím, že proto nemá vhodné ekonomické podmínky. Takže, když se naskytla možnost vstoupit majetkově do mlékárny Goldsteig v německém Chamu, přirozeně, že této situaci členové Mlékařského a hospodářského družstva JIH využili a část své produkce, kterou předtím dodávali Madetě nyní, tj. od 1. července 2019, dodávají do „své“ mlékárny Golsteig.

Výsledkem této obchodní akce ovšem je, že naše největší česká mlékárna Madeta přišla o dodávky 200.000 litrů mléka denně, což musí v dohledné době nahradit dodávkami od jiných smluvních partnerů. Zatím si Madeta zajistila 75.000 litrů mléka od firmy Interlacto a dalších farmářů z Moravy, což mimochodem vytváří ekonomický tlak na svoz a dovoz mléka od nich ke zpracování v Madetě. Majitel a generální ředitel Madety Milan Teplý připouští, že bude vyrábět méně trvanlivého mléka, a to do doby než tento výpadek nahradí. Do srpna to chce zajistit jinde. Původně sice ujišťoval, že Madeta nebude propouštět, ale někteří ekonomové upozorňují, že na to může i dojít.

Mlékařské a hospodářské družstvo JIH do Chamu dodávalo 450.000 litrů mléka denně, od 1. Července je to asi 650.000 litrů. Do Madety bude JIH nyní dál dodávat asi 430.000 litrů mléka denně. JIH má asi 190 členů - prvovýrobců.