• Zveřejněno: 18.01.2024

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR, jak svaz uvádí ve své tiskové zprávě, dosáhly zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 3197 korun na hektar, což je o 60,5 % méně než vloni. Přepočteno na celý obor zemědělství to činí 8,7 mld. Kč, oproti loňským 22 miliardám. Potvrzuje se tak, že mimořádně vysoký zisk roku 2022 neodrážel realitu, ale byl dán jen časovým souběhem v rámci daného účetního roku. Zemědělství tak patří mezi stále podprůměrně ziskové odvětví.

„Výrazně nižší hospodářský výsledek v loňském roce je dán několika faktory. Od podzimu 2022 výkupní ceny řady zemědělských produktů klesaly, na druhé straně se do hospodaření naplno promítl předloňský růst nákladů. Navíc, v důsledku radikální změny vládní agrární politiky produkční zemědělci od loňska přicházejí o významnou část dotací. Jen na provozních dotacích je to pokles zhruba 25 %. Snížení dotací je navíc doprovázeno nárůstem povinností a omezení, které musí zemědělci plnit, což povede k dalšímu snižování příjmů a zvyšování nákladů. Předpověď pro rok 2024 proto také není dobrá, očekáváme další, asi 30 % propad,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Odhad na rok 2024 je zisk odvětví ve výši 4,7 mld. Kč.

Zisk z obnovitelných zdrojů bude dále klesat

Zisk zemědělských podniků za loňský rok je po odečtení vlivu zisku z obnovitelných zdrojů, jako jsou například bioplynové stanice, ještě nižší, činí jen 7,8 mld. Kč na odvětví. „Dle našeho šetření očekávají zemědělské podniky v ČR v dalších letech snížení tvorby zisku dosaženého z obnovitelných energetických zdrojů. U takových podniků lze očekávat snížení jejich zisku více jak o polovinu,“ vysvětluje Martin Pýcha.

Rentabilita zemědělství se opět zhoršuje

Dlouhodobá rentabilita oboru zemědělství se nadále zhoršuje. Zatímco se české zemědělství po vysoce ztrátových 90. letech po roce 2000 dostalo do zisku a v nejlepších, nicméně atypických letech 2014 a 2022 dosáhlo svého dlouhodobého maxima, nyní lze očekávat spíše průměrné a podprůměrné roky. „Vzhledem ke zvyšování byrokracie a nároků na podnikání v zemědělství se tyto rekordní roky v nadcházejícím období nezopakují, spíš se budeme blížit situaci kolem roku 2000,“ komentuje Pýcha.

 

 

 

Inflace: reálný zisk v zemědělství je ještě nižší

Vlivem inflace je reálná hodnota zisku v zemědělství ještě nižší. „Pokud budeme počítat s vlivem ústupu obnovitelných zdrojů a také inflace, pak reálná hodnota zisku v roce 2023 může poklesnout i pod 7 mld. Kč, čímž se vracíme v zemědělství na úroveň ziskovosti z období před dvaceti lety,“ podotknul Martin Pýcha.

Klíčové očekávané události a vývoj roku 2024

° Na základě iniciativy Zemědělského svazu ČR zahájilo Ministerstvo zemědělství přípravy na aktualizaci strategie českého zemědělství. Nová, aktualizovaná strategie by měla být hotová do konce roku 2024. Zemědělský svaz ČR procesu přípravy přispěje organizací konference, kde chce do diskuze zapojit všechny strany odborné veřejnosti.

° Očekáváme, že v roce 2024 bude pokračovat prodej produkčních zemědělských podniků mj. i kvůli snížení provozních podpor. Ty u nich poklesly kvůli špatnému nastavení zemědělské politiky cca o 25 %.

° Zároveň se zemědělci obávají, že výkupní ceny budou i nadále nízké pod nákladovými cenami.

Příjmy zemědělců poklesnou i z důvodu zahájení povinnosti uvádět půdu mimo produkci. Od letoška totiž končí platnost výjimky pro ČR a zemědělské podniky tudíž budou muset cíleně vynechat hospodaření na 4-5 % půdy.

° Promítne se také vliv schváleného zvýšení daně z nemovitosti – nově je třeba daň platit i ze zemědělské půdy. To způsobí dodatečné náklady pro zemědělce v řádu do 2 mld. Kč.

° V zemědělství bude nadále velmi náročné získat dostatek pracovní síly. Podle odhadů ministra zemědělství aktuálně na trhu práce chybí až 10 000 pracovníků do zemědělství.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR