• Zveřejněno: 05.11.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda schválila 3,8 miliardy korun v národních dotacích pro zemědělce, tedy stejně jako letos. Ministři ale naopak přerušili jednání o novele, jejímž cílem je zkrátit ze současných až 13 let zhruba o třetinu přípravu velkých dopravních staveb.

Podle zpravodajství České televize nejvíce peněz v národní dotaci pro zemědělce, přes miliardu korun, by mělo jít podle rozhodnutí vlády na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat.

„Dotační programy jsou nastavené tak, aby pomohly zabránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby. Protože právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově. Přitom v současnosti ztrácí pozice, přestože v České republice existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde především o chovy prasat a drůbeže.

Do celého odvětví živočišné výroby by mělo směřovat 2,7 miliardy korun, do odvětví rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů korun.

V nákazovém fondu bude 763 milionů korun, na poradenství a vzdělávání plánuje stát přerozdělit 141 milionů, například na podporu potravinových bank 63 milionů korun či na podporu producentů kvalitního mléka 400 milionů korun. Stát také plánuje přerozdělit tři miliony korun na podporu obcím, aby měly peníze na pečování o zvířata, která jsou odebraná původním majitelům například kvůli týrání.