• Zveřejněno: 18.07.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Budoucí nastavení Společné zemědělské politiky (SZP) musí být jednoduché a férové. Zemědělci musí mít jistotu, že i s ohledem na vyšší ambice v ochraně přírody a boji proti změnám klimatu budou mít dostatečnou finanční podporu. Podle tiskové zprávy Agrární komory (AK) ČR to na zasedání jejího představenstva, které se konalo 15. července 2020, uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„České zemědělství má nyní i do budoucna v národním hospodářství svou nezastupitelnou roli, jejíž zásadní význam jsme si všichni uvědomili v uplynulých měsících v rámci pandemie COVID-19. Hlavní priorita Evropské komise je jednoznačná: vyrábět k přírodě šetrné, kvalitní a bezpečné potraviny. Považuji proto za důležité, aby tuzemští zemědělci měli do budoucna silný rozpočet, aby mohli všechny environmentální cíle plnit,“ řekl prezident AK ČR Jan Doležal.

Tisková zpráva AK ČR dále uvádí, že členové představenstva diskutovali i o zákazu klecového chovu nosnic. Agrární komora ČR považuje zákaz chovu nosnic v klecích pouze v České republice za nepřijatelné řešení. Zákaz, by podle českých zemědělců, jejichž zájmy Agrární komora ČR zastupuje, měl by být stanoven jednotně v celé EU. Jinak nastane situace, že právě čeští chovatelé drůbeže budou znevýhodněni dovozy ze zemí EU či ze třetích zemí, kde standardy na chov zvířat jsou mnohem horší.

Dalším významným bodem jednání představenstva AK ČR byl otázka návrhu novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. V souvislosti s povinným podílem českých potravin na pultech obchodů, jak je v rámci této novely navrhováno, prezident AK ČR Jan Doležal konstatoval, že ústavní činitelé pracují na tom, aby se do zákona o zadávání veřejných zakázek dostalo ustanovení, aby veřejné instituce upřednostňovaly lokální dodavatele. Pokud pak jde o možné změny v novele zákona o potravinách, je stále předmětem diskuse, kterých konkrétních potravin by se to mělo týkat. „Nikdy nešlo o tropické ovoce, ale o to, co si můžeme sami vypěstovat, a kde existuje potenciál zvýšení soběstačnosti, či spíše zajištění potravinové bezpečnosti. V debatě nejde o to stanovit přesná procenta podílu jednotlivých výrobků, ale o signál vůči obchodním řetězcům a ke státní správě," uvedl prezident AK ČR Jan Doležal.

V této návaznosti viceprezident Agrární komory ČR Martin Ludvík upozornil, že velká část z ceny potravin zůstává obchodní řetězcům a zboží prodražuje také vysoká daň z přidané hodnoty. Agrární komora ČR se tedy proto bude snažit prosadit nižší daň. Je nesmyslné, aby byla nižší daň na točené pivo (10 %) než na potraviny (15 %). Zároveň je však nutné zajistit spravedlivé rozdělení marže mezi dodavatelem a prodejcem. Například ceny třešní se nyní na pultech obchodů pohybují mezi 140 a 150 korunami za kilogram, ale v některých případech dosáhly i 200 korun za kilogram. Zemědělci je však prodávají za 70 korun za kilogram.

Další bodem představenstva byly přejezdy zemědělské techniky po silnicích I. třídy. Od prezidenta Policie ČR Jan Švejdara bylo zemědělcům přislíbeno rychlé řešení situace formou nařízení obecné povahy, které umožní krajským úřadům udělit výjimky na umožnění dopravy zemědělské techniky po silnicích první třídy po dobu sklizně.

Agrární komora ČR rovněž odsouhlasila jmenování nové tajemnice AK ČR, kterou se stala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

  • Zdroj: Agrární komora ČR