• Zveřejněno: 12.03.2020
 • Autor: Miroslav Svoboda

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) ve čtvrtek uspořádaly tiskovou konferenci, na níž vyhlásily řadu požadavků, které by měly napomoci rozložení průběhu onemocnění našich občanů koronárním virem COVID-19 do delšího časového období, tak, aby nemocnice a další zdravotnická zařízení dokázaly lépe zvládnout příjem a ošetření nakažených osob.

Podle zdravotnických odborů je v současné situaci jako nejdůležitější učinit tyto kroky:

 • ochrana lidí, a to jak zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb, tak pacientů a klientů;
 • zabezpečení péči o nemocné a minimalizování rizika pro zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb;
 • dostatek osobních ochranných pomůcek a jejich rovnoměrná distribuce pro všechny nemocnice i zařízení sociálních služeb, nelze v některých nemocnicích vytvářet zásoby a zaměstnance jiných zařízení nechat bez ochrany.

Dále zdravotnické odbory doporučují:

 • aby všichni pacienti, kteří vstoupí do nemocnice, používali roušky;
 • aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a už nyní se pokusily s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem;
 • podporují návrh vlády, aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol;
 • aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány a seznámily s nimi zaměstnance;
 • aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření. Upozorňujeme, že v případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání;
 • aby zdravotní pojišťovny reagovaly na současnou situaci. Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče;
 • aby po ukončení epidemie vláda ze současné situace vyvodila poučení a systémově řešila problémy a potřeby, které se vlády v uplynulých letech podceňovaly a ignorovaly.

Podle zdravotnických odborů je zároveň nutné:

 • stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala;
 • vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče;
 • podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou;
 • konečně adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru;
 • skokově zvýšit platby státu za jeho pojištěnce. České zdravotnictví je za 7,5 % HDP neudržitelné, a pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1;
 • vzhledem k mimořádné situaci zastavit přípravu zákonů, které by přinesly velké změny, ale nyní nemohou být řádně připomínkovány.

Zdravotnické odbory dále zdůraznily, že v této situaci spolupracují s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí a podporujeme kroky vlády ke zvládnutí pandemie.

Zároveň žádají naše občany, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.

Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby a zařízení sociálních služeb děkují za jejich nasazení a obětavou práci.