• Zveřejněno: 08.11.2023
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) připomíná, že lékaři zajišťující nepřetržitou péči o pacienty v lůžkových zařízeních v ČR („nemocniční lékaři“) většinově „nevypověděli služby“, jak je často chybně prezentováno, ale informovali své zaměstnavatele, že k 1. 12. 2023 překročí zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin, a odmítají nadále pokračovat v porušování zákona.
LOK-SČL konstatuje, že dosud nebyl splněn žádný z požadavků, které společně formulovali zástupci SML-ČLK, LOK-SČL, OSZSP ČR, a které byly předány ministru zdravotnictví 18. září 2023.
Pro připomenutí se jedná o tyto požadavky:
a) zrušení paragrafu 93a ZP (dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví je zcela dobrovolná, a že zaměstnanec, který s výkonem další dohodnuté práce přesčas nesouhlasí, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoliv újmě).
b) úprava paragrafu 90 tak, aby bylo možno vykonávat práci v rámci služeb ve 24hodinovém režimu,
c) úprava odměňování dle principů Memoranda o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. února 2011 (tj. navýšení platů lékař,
d) zajištění dlouhodobě udržitelných pracovních podmínek.
Při vědomí těchto skutečností LOK-SČL vítá iniciativu ministra zdravotnictví prof. Válka směřující k vytvoření samostatného zákona o odměňování zdravotníků. Přijetí takové normy je dlouhodobým požadavkem LOK-SČL.
Zároveň ale LOK-SČL upozorňuje, že i při nejlepší vůli není reálné, že by tato norma vstoupila v platnost dříve než 1. ledna 2025, ale spíše až k 1. lednu 2026.
Pro řešení aktuální kritické situace ve zdravotnictví proto LOK-SČL požaduje řešení mzdových a platových poměrů ve zdravotnictví formou navýšení platových a mzdových předpisů od 1. ledna 2024 tak, aby nárůst vedl ke splnění závazku státu v této oblasti, jak bylo uvedeno v Memorandu o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. února 2011.
Podle LOK-SČL alarmující je zejména pokles reálné mzdy lékařů lůžkových zdravotnických zařízení nad poklesem kupní síly způsobený inflací v kontextu dalších změn, tj. progresivního zdanění v pásmu nad trojnásobek průměrné mzdy (dosahováno pouze přesčasovou prací, tedy „trestem za práci“), nárůstem odvodů na nemocenské pojištění o 0,6 %, zrušením odpočítatelnosti členských příspěvků odborové organizaci z daňového základu.
Porada předsedů LOK-SČL považuje za nutné pokračovat v současné protestní akci „Lékaři jsou také lidi“. Dále apeluje na ty z lékařů, kteří tuto akci dosud aktivně nepodpořili, aby tak učinili vypovězením souhlasu s přesčasovou prací nejpozději do 30. listopadu 2023.
LOK-SČL dále upozorňuje, že pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, bude akce pokračovat i v roce 2024, při negativním vývoji situace i radikálnějšími prostředky.
Zdroj: LOK-SČL
  • Zdroj: LOK-SČL