• Zveřejněno: 25.09.2020
  • Autor: Ing. Karel Rychtář

Zaměstnavatelé více než 50 % OZP působící na „chráněném“ trhu práce nejsou chráněni ani před tržními vlivy, ani před dopady pandemie koronaviru.

Na počátku opatření vlády umožnila rychlá novela zákona o zaměstnanosti schválená v březnu t.r. započítat do nároku na příspěvek dle §78a i náhrady za překážky v práci na straně zaměstnavatele, který musel uzavřít nebo omezit provoz podniku, případně selhaly dodavatelsko-odběratelské vztahy v důsledku omezení pohybu.

Přijatá úprava velmi pomohla většině zaměstnavatelů, měla však dvě slabiny:

  • Její platnost byla omezena platností mimořádných opatření, která vláda v průběhu června uvolnila, platnost výjimky tak skončila 30.6.2020, i když v řadě případů jejich důsledky trvaly a odstávky výroby a služeb pokračovaly
  • Většina těchto zaměstnavatelů nemohla čerpat plošné programy Antivirus A, B z důvodu hrozícího souběhu podpory na shodný účel (příspěvek dle §78a a příspěvek Antivirus)

Od července do srpna žila část zaměstnavatelů v nejistotě, teprve na počátku září zveřejnilo MPSV ČR a ÚP ČR na svých webech výklad, kterým umožnila využít výhody započtení překážek na straně organizace dál do nároku na příspěvek.

I zaměstnavatelé osob se zdravotním znevýhodněním se obávají důsledků poruch obchodních vztahů nejen v automobilovém průmyslu. Vývoj epidemie v září jim bohužel dává za pravdu.