• Zveřejněno: 02.01.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Začal nám nový rok 2019. Díky nezměrnému úsilí odborů se při jednání s vládou ČR podařilo zajistit, že od 1. ledna 2019 se zvyšují platy zaměstnanců státního a veřejného sektoru. Sice nikoliv plošně, jak původně požadovaly odborové svazy, které působí ve státní a veřejné správě, ale diferencovaně, tj. podle potřeby zajistit zvýšení platů těm, kteří to potřebují nejvíce.

K tomu musíme podotknout, že od jara loňského roku probíhala velmi složitá jednání mezi první a od léta i druhou vládou ČR, pod vedením premiéra Andreje Babiše, a oběma odborovými centrálami, tj. Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a Asociací samostatných odborů (ASO). ČMKOS tehdy podporovala plošné zvýšení platových tarifů o 10 %, zatímco vedení ASO se v průběhu jednání přiklonilo k názoru premiéra Andreje Babiše, že česká ekonomika nemá potřebné finanční prostředky na to, aby se přidalo všem plošně, ale je zapotřebí diferencovat s tím, že se přidá těm nejpotřebnějším. Takže, nakonec došlo ke kompromisní dohodě vlády ČR a odborů, že se platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě zvyšují o 5 procent. V případě zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání (například sociální pracovníci a pracovníci sociální péče) činí toto zvýšení 7 procent a u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 procent.

Přidáno dostanou lékaři a zdravotní sestry!

Zdravotní sestry, sanitáři a mladí lékaři v nemocnicích si přilepší o 7 procent tarifních platů. Sestrám a sanitářům měsíční plat v průměru vzroste o dva tisíce korun, mladým lékařům o dva a půl tisíce korun. Kvalifikovaným lékařům (od 14. platové třídy) vzrostou platy o 2 procenta. Na platy zdravotníků v nemocnicích totiž půjde v roce 2019 o 6 miliard korun navíc.

Mimochodem, podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpánové „čtyřicet tisíc sester ve směnném provozu dostane ještě 5000 korun navíc na příplatku za směnnost, což znamená, že si celkově polepší o 7000 korun, to je nárůst o 22 procent. Počítá s tím úhradová vyhláška pro rok 2019, kterou vláda schválila v loňském roce. Přičemž je nutné poznamenat, že u zdravotních sester tvoří tarif 60 % jejich výdělku a u lékařů asi polovinu.

Odbory upozorňují na složitou situaci ve zdravotnictví

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že zdravotnické odbory se snaží řešit především platové podmínky zaměstnanců nemocnic, situace v nemocnicích je daleko složitější. Společně na to upozorňují zdravotnické odbory, a to jak Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, tak i Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů.

Například VIII. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, který se konal ve dnech 22. až 24. listopadu 2018, v pasáži věnované situaci v nemocnicích konstatoval, že dlouhodobě nesnesitelné pracovní podmínky, způsobené personální vyhláškou, restriktivní úhradovou vyhláškou v roce 2013 a nedostatkem prostředků na zaměstnávání většího počtu pracovníků, vedly k tomu, že především z lůžkových zdravotnických zařízení odcházel další personál. Napomohla tomu i situace na trhu práce, kdy není problém za srovnatelnou mzdu sehnat zaměstnání s daleko menší odpovědností, s menší fyzickou i psychickou náročností. Navíc absolventi středních zdravotnických škol do nemocnic téměř nenastupují a rovnou hledají klidnější práci. Situace zbývajících zaměstnanců se tím ještě více zhoršuje a také oni ji oprávněně vnímají jako dále nesnesitelnou.

Proto odborový svaz považuje změnu pracovních podmínek za zásadní problém, který je nutné do budoucna vyřešit. Zároveň konstatuje, že pouze zvyšování platů k udržení zaměstnanců v nemocnicích nestačí. Odbory upozorňují, že pokles zaměstnanců v nemocnicích vede k uzavírání některých oddělení v nemocnicích a hrozí tak rušení akutní péče v menších nemocnicích, což by ztížilo dostupnost lékařské péče řadě pacientů. V tomto stanovisku zdravotnických odborů se v podstatě odráží nepřímá výzva státním orgánům, tuto složitou situaci našich nemocnic, urychleně řešit.

V závěru své zprávy Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR konstatuje, že jednání o platech a mzdách, o jejich zvýšení a sjednocení a jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro zaměstnance nemocnic zůstává i nadále jednou z priorit činnosti odborového svazu v příštím období.