• Zveřejněno: 27.11.2023

Jsme členové odborové organizace Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a plně podporujeme dnešní Den protestů Českomoravské konfederace odborových svazů a našeho Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Důvodem jsou závažné problémy zdravotnictví, které už léta odnášíme my, zaměstnanci. Kvůli nedostatku peněz a nedostatku zaměstnanců jsme dlouhodobě přetěžovaní, naše pracovní podmínky se stále zhoršují a odměňování neodpovídá náročnosti naší práce. Kvůli tomu mnozí z nás odcházejí a noví kolegové tuto práci za těchto podmínek dělat nechtějí a nebudou. Krize se tak i na záchrankách dál prohlubuje.

Vláda svá asociální rozhodnutí zdůvodňuje rozpočtovou zodpovědností a nesouhlas s těmito rozhodnutími vydává za nezodpovědnost, která je na úkor příštích generací i na úkor rozkvětu našeho státu. Ale to není pravda!

Proti vládním rozhodnutím a proti situaci ve zdravotnictví vystupujeme právě proto, že jsme zodpovědní! Stále ještě pracujeme ve zdravotnictví, protože nás zde potřebují naši pacienti i naši další kolegové všech profesí. Stále ještě zde pracujeme, často na úkor svého osobního života, své rodiny, mnohdy i svého zdraví.

Velice si vážíme toho, že se odborovému svazu podařilo prosadit speciální důchody pro záchranáře a děkujeme všem politikům, kteří to podpořili. Ale to, bohužel, řeší jen část problému. Zlepšení pracovních podmínek, včetně platů a benefitů, chceme proto, abychom mohli dál vykonávat svoji milovanou profesi, abychom ji mohli vykonávat tak, jak bychom měli a jak bychom chtěli, abychom mezi sebou mohli přivítat mladé kolegy, kteří teď posílí naše řady a potom nás vystřídají.

Jako zaměstnanci zdravotnických záchranných služeb dennodenně zažíváme, jak kritická je personální situace v nemocnicích a jak velké to má důsledky, včetně dopadů na pacienty. Ve zdravotnictví jsme jeden tým zdravotníků všech oborů i nezdravotníků všech profesí. Bez lidí se zdravotní péče poskytovat nedá. To my jsme ti, kteří její poskytování zajišťují!

Politici jsou zaměstnanci, které si občané vybrali ve volbách a od nichž chtějí, aby dobře a zodpovědně spravovali stát a veřejné služby, včetně zdravotnictví.

Dělají to? Ve zdravotnictví určitě NE,

- když chtějí další zhoršování pracovních podmínek zaměstnanců zdravotnictví,

- když považují za normální zhoršení odměňování zaměstnanců zdravotnictví o 20 %,

- když považují za normální, že na záchrankách víc a víc chybějí nejen lékaři, ale i záchranáři a řidiči,

- když považují za normální, že každoročně přibývá výjezdů záchranářů, že jsou stále náročnější a často i nebezpečnější, ale na ohodnocení práce záchranářů se to neprojevuje,

- když odmítají zvýšit platové tarify, které jsou garantované a odrážejí náročnost práce a odpracovaná léta, a jakékoliv případné přidání chtějí nechat jen na libovůli vedoucího,

- když považují za normální, že kvůli nedostatku zdravotníků v sociálních službách musí být i při sebemenším zdravotním problému klienta volána sanitka, což je nejdražší možné řešení a zbytečně to přetěžuje zdravotnickou záchrannou službu,

- když nás omezením zaměstnaneckých benefitů připravili i o ty drobné výhody, které jsme jako zaměstnanci měli.

Proto jsme dnes tady, proto plně podporujeme požadavky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR týkající se zdravotnictví i požadavky Českomoravské konfederace odborových svazů týkající se vládního úsporného balíčku a dalších vládních rozhodnutí.

Výbor ZO OSZSP ČR ZZSHMP

27. listopadu 2023

Přílohy:
  • Zdroj: Výbor ZO OSZSP ČR ZZSHMP