• Zveřejněno: 16.03.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Krátký čas na přípravu, nedostatek testovacích sad, špatná komunikace s distributory, nízká kapacita očkovacích center, problémy s cenou jednotlivých typů sad, refundace nákladů od státu, nedořešená legislativa při pozitivitě zaměstnanců a časová a finanční náročnost testování zaměstnanců. To všechno jsou problémy, se kterými se potýkají zemědělské a potravinářské podniky napříč celou Českou republikou, jak to uvádí tisková zpráva Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

„Většina zaměstnavatelů, kteří odpověděli na otázky v průzkumu povinného testování zaměstnanců firem, neodhalila ve svých firmách větší množství zaměstnanců pozitivních na onemocnění covid-19. Jednalo se pouze o jednotky osob. Podniky si své zaměstnance dokázali ochránit!“, hodnotí výsledky průzkumu Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Opatření, která mají ochránit zaměstnance před nemocí covid-19, zavedla v předstihu podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala i většina zemědělských podniků. „Společnosti si stanovily oddělené směny, aby se lidé potkávali v práci co možná nejméně. Dále vybavily své zaměstnance rouškami či respirátory, dezinfekcí a dalšími ochrannými prostředky. Ukazuje se, že opatření v praxi fungují, protože probíhající testování odhaluje pouze jednotky procent pozitivních případů,“ sdělil Jan Doležal. Podniky by podle něj však uvítaly, kdyby dostaly informace od státu o nových povinnostech v souvislosti se zamezením šíření pandemie covidu-19 dříve a mohly se na ně lépe připravit.

„Informace jsou dodávány pozdě, ze seznamu schválených dodavatelů jich většina nebyla schopna testy včas dodat, museli jsme vzít drahé testy á 130,- Kč/ks, informace o vykazování náhrad pojišťovnám se měnily a slíbené formuláře nebyly v termínu k dispozici,“ reagoval v dotazníku zástupce jedné potravinářské firmy nad 250 zaměstnanců.

Bez ohledu na velikost firmy či zaměření je nyní nejdůležitější napnout všechny síly k co nejrychlejšímu očkování, shoduje se většina zaměstnavatelů. Někteří velcí zaměstnavatelé nabízí, pokud stát dodá potřebné vakcíny, možnost očkování přímo v podniku, dodává prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR proto v minulém týdnu vyzvaly, aby byli pracovníci potravinářských a zemědělských provozů zařazeni do přednostních skupin pro očkování proti covidu-19. Jejich práce je důležitá pro zajištění pravidelných dodávek potravin pro obyvatele.

Tisková zpráva dále přibližuje i výsledky průzkumu, kde je uvedeno, že 69 procent dotazovaných firem uvedlo, že testují od března, tj. kdy vláda nařídila povinné testování ve firmách, 31 procent testuje již delší dobu. Většina z těchto firem od prosince 2020, některé firmy dokonce uvádějí, že testují nepravidelně nebo na základě trasování již od začátku pandemie. Zároveň 45 procent firem uvedlo, že by testovalo své zaměstnance i v případě, kdyby testování nebylo povinné, 55 procent zaměstnavatelů by tedy dobrovolně netestovalo.

Na otázku, zda povinné testování ovlivnilo nějakým způsobem výrobní provoz, odpověděla drtivá většina podniků, že ne. Záchyty jsou minimální, nicméně, některé firmy poukazují na problémy s karanténami a s ošetřováním člena rodiny v minulosti. V mnoha případech dochází i k přesunům administrativních pracovníků do výroby. Více než samotní nakažení pracovníci znesnadňují výrobu spíše organizační problémy při testování v podnicích. Zemědělci zmiňují časovou náročnost testování, a to na úkor jejich běžné práce.

Problémy se zajištěním dostatečného množství testovacích sad zmínilo přesně 30 procent zúčastněných firem, 72 procent firem uvedlo, že testují formou samoodběru přímo v podniku, 18 procent má smluvního zdravotníka, který provádí testy a 10 procent posílá zaměstnance do odběrových center. Některé firmy využívají všechny tyto možnosti současně.

Na otázku, zda firmy zvládnou otestovat všechny zaměstnance do vládou určeného termínu, odpovědělo 29 procent firem, že ne. 71 procent testování všech zaměstnanců zvládne. 28 procent firem je spokojeno se státním příspěvkem 60,- Kč na jeden test, zbytek spokojen není. Finanční náročnost testování bez podpory vlády odhadují firmy v desítkách tisíc korun týdně, vždy podle počtu zaměstnanců.

Celkem 59 procent firem považuje informace poskytnuté MPO A MZ za dostačující, zbytek spokojen není a považuje informování firem o povinnosti testovat svoje zaměstnance za chaotické.

Zpráva dále uvádí, že dotazování zorganizovala pro své členy Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR ve dnech 9. - 12. 3.2021. Detailního průzkumu se zúčastnilo 390 členů z obou profesních komor. Celkem 76 procent respondentů (297 firem) uvedlo, že je členem AK ČR, 20 procent (76 firem) PK ČR, zbytek (17 firem) je členem obou komor současně. Přitom 49 procent firem zaměstnává maximálně 50 zaměstnanců, 42 procent má 50 až 250 zaměstnanců a 9 procent více jak 250 zaměstnanců.

  • Zdroj: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR