• Zveřejněno: 25.05.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Zemědělský svaz ČR od počátku roku upozorňuje, že překotná změna strategického plánu bez znalosti dopadů na zemědělství a produkci potravin v neprospěch produkčního zemědělství bude znamenat propad produkce především citlivých komodit, jako je maso, mléko, ovoce, zelenina, chmel či řepa cukrovka. I přes hodnotící zprávu EU, která vyzývá členské státy k potřebě zajištění produkce potravin, vláda pokračuje ve strategii utlumování produkce českých potravin a vyšší podpory malých zemědělských podniků bez jakýchkoli dodatečných podmínek. Toto rozhodnutí se negativně projeví na potravinové soběstačnosti, a tím i potravinové bezpečnosti především citlivých komodit, které jsou náročnější na investice i lidskou práci. Zároveň dojde ke snížení spektra vyráběných komodit a menší pestrosti osevních postupů,“ uvádí se ve vyjádření Zemědělského svazu ČR ke Strategickému plánu Společné zemědělské republiky (SZP) pro Českou republiku, které jsme obdrželi.

Miroslav Svoboda

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR