• Zveřejněno: 06.06.2019

Jako reakci na Prohlášení předsedy Asociace samostatných odborů a předsedy OSPZV-ASO ČR a následné Vyjádření Asociace samostatných odborů, které bylo zveřejněno 4 června 2019 jako jednoznačný nesouhlas se mzdovým zvýhodňováním pracovníků z Ukrajiny na úkor českých zaměstnanců, Asociace samostatných odborů obdržela následující den vyjádření podpory Unie bezpečnostních složek, se kterou má Asociace samostatných odborů uzavřenou Dohodu o spolupráci.

Bohumír Dufek, předseda ASO, jménem této odborové centrály děkuje Unii bezpečnostních složek za tuto podporu, která vyjadřuje názory nejen významné odborové organizace, ale tím i názory českých zaměstnanců, jejichž práva a postavení je Asociace samostatných odborů vždy odhodlaná bránit.

Současně děkujeme dalším odborovým organizacím, které také vyjádřili spontánní podporu Prohlášení předsedy ASO Bohumíra Dufka a Vyjádření Asociace samostatných odborů.

Určitě můžeme slíbit, že uděláme vše pro to, aby toto skandální rozhodnutí MPSV bylo zrušeno, jinak jsme opravdu připraveni přes blokády Prahy vyhlásit Generální stávku.

 

Bohumír Dufek

předseda ASO

č.tel. 602 346 269