• Zveřejněno: 27.01.2023
  • Autor: Bohumír Dufek

Pan Pavel, kandidát na prezidenta, se ve středeční televizní diskusi nechal slyšet, že prý za vysoké ceny potravin a za jejich růst mohou zemědělci.

Nic není vzdálenějšího pravdě než takové tvrzení. Bohužel to také dokazuje, že o českém zemědělství a jeho problémech pan Pavel neví skoro nic. Má v tom CHAOS A NEPOŘÁDEK.

Tak za prvé - jaká je struktura dodávek základních potravin na český trh? Jak už bylo mnohokrát řečeno, soběstačnost českého zemědělství jako podíl dodávek od českých výrobců na domácí trh se trvale snižuje a řada potravin se rostoucí měrou musí dovážet.

Tak např. dodávky vepřového masa z tuzemských chovů pokrývají jen zhruba třetinu české spotřeby. Jinak řečeno – ze tří vepřových řízků jsou dva z dovozu.

V drůbežím mase tvoří tuzemské dodávky kolem 60 %, dodávky vajec z tuzemska tvoří 90 % a to se po nedávné likvidaci velkého chovu slepic na Tachovsku dále výrazně sníží. Mléko vyvážíme, abychom ho mohli dovážet jako máslo.

Pokud jde o zeleninu, pak se zhruba 70 % spotřeby zeleniny dováží. Sotva pochopitelné je, že dovážíme kolem poloviny naší spotřeby brambor. A to jsme byli bramborářská velmoc! Spotřeba ovoce mírného pásma je z tuzemských zdrojů kryta z méně než poloviny.

Za druhé, představuje-li dovoz velkou část tuzemské spotřeby potravin, jak potom mohou být čeští zemědělci těmi, kdo určuje ceny na trhu potravin? Je to naopak. Čeští zemědělci jsou tlakem zahraniční konkurence (podporované dotacemi svých vlád) nuceni nejednou prodávat své produkty jen s malým ziskem a pod cenovým diktátem obchodních řetězců.

Klíčová pro vývoj cen potravin je totiž cenová politika obchodních řetězců. Tato jejich politika také určuje, za jaké ceny jim dodávají čeští zemědělci svoji produkci. Proto tlačí ceny produkce dodávané českými zemědělci co nejníže. Tak např. nákupní cena brambor se v minulých letech pohybovala kolem 5 Kč za kilogram, ale cena na pultě 14 – 15 korun. Jablka jsou nakupována za 8 korun v přepravce při prodejní ceně 30 a více korun.

Taková jsou fakta, která byla mnohokrát řečena našimi zemědělci, kteří si právem stěžují na politiku současné vlády vůči českému zemědělství. Čeští zemědělci nemají zájem na růstu cen potravin - naopak oni chtějí ve větší míře dodávat na náš trh kvalitní potraviny.

Je mi velice líto, že jsou zemědělci neustále podezříváni z něčeho co není v jejich silách ovlivnit.

Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

 

 

______________________________________________

Jedna z nejvíce robotizovaných farem v české republice. Technologie jsou jedinečné.