• Zveřejněno: 25.04.2023
Vážený pane ministře,

obdrželi jsme Vaši zamítavou reakci na nabídku Asociace samostatných odborů zapojit se do pracovní činnosti Poradního týmu pro důchodovou reformu. Plně respektujeme Vaše výsostné právo najmenovat členy tohoto orgánu podle Vašich představ. Ovšem těžko už lze respektovat doporučení, aby Asociace samostatných odborů, jako samostatná odborová centrála, musela své náměty či návrhy pouze koordinovat se zástupcem druhé odborové centrály, tj. ČMKOS, tím spíše, bude-li tímto zástupcem JUDr. Vít Samek, jehož morální kredit je nepřijatelný. Navíc, už v předchozí Komisi pro spravedlivé důchody, vedené prof. Danuší Nerudovou, aktivně působil erudovaný zástupce Asociace samostatných odborů v osobě MUDr. Martina Engela.
Musíme tedy konstatovat, že vzhledem k tomu, že důchodovou reformu považujeme za natolik důležitou pro všechny občany, že členové Asociace samostatných odboru nemůžou zůstat stranou její přípravy, a využijí proto jiné formy pro vyjádření svých stanovisek.
 
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů
 
Pro informaci uvádíme i dopis pana ministra Jurečky.
Přílohy: