• Zveřejněno: 14.09.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhne vládě vznik nové Rady, která by systematicky řídila a podporovala vývoj strategických technologií a produktů. Fungovat by měla pod ministerstvem průmyslu a obchodu, které ministr Karel Havlíček řídí, spolupracovat by s ní ale měly i další resorty. Do budoucna by měla koordinovat podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v České republice chybí. Podle zpravodajství České televize to vicepremiér Karel Havlíček uvedl na konferenci, kde České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) představilo ochranné a zdravotní pomůcky, které škola vyvinula.

„Dnes (v pondělí) jde na vládu dokument, kterým vytváříme Radu pro podporu strategických technologií a produktů,“ uvedl Karel Havlíček. Půjde podle něj o pracovní orgán, který by měl řešit hospodářské záležitosti důležité pro strategickou bezpečnost státu. Podle Havlíčka stát sice přečkal první vlnu epidemie, ale musí být připraven na budoucnost.

„Technologie a produkty na této bázi by zde měly být systematicky monitorovány, řízeny, měla by se jim dostávat systematická podpora a mělo by to být v souladu i s ostatními resorty, nejenom tedy na bedrech ministerstva průmyslu a obchodu,“ řekl Karel Havlíček.

Úkolem instituce podle něj bude i řešení krizových situací. Rada by se přitom měla zaměřit na včasnou podporu výzkumu a vývoje, chytrých investic, certifikací produktů vlastní výroby nebo třeba na nákup produktů, které si Česká republika není schopna jinak zajistit.

Pokud nastane mimořádná situace, měly by, podle Karla Havlíčka, být potřebné výrobky již připravené. Dosud tomu tak podle něj nebylo. Rada by měla pracovat nepřetržitě, nejen po dobu současné epidemie koronaviru, dodal.

Mimo krizový stav bude Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů podle vládního materiálu poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu. Za krizové situace bude moci být její předseda přizván ke krizovému štábu MPO. V případě urgentního požadavku Ústředního krizového štábu pod něj může být rada podřazena.

Předsedu Rady jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu z řad svých náměstků. Místopředsedu a tajemníka Rady jmenuje a odvolává předseda. Rada bude sestávat z náměstků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva obrany, ministerstva zemědělství, ministerstva zahraničních věcí či Úřadu vlády. Své zástupce v ní budou mít také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR nebo Svaz měst a obcí ČR. Rada bude jednou ročně vládě předkládat informaci o své činnosti.

  • Zdroj: Česká televize