• Zveřejněno: 21.08.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Precizní zemědělství, environmentální význam zemědělství, sociální zemědělství – to jsou hlavní témata letošního 49. ročníku agrosalonu Země živitelka, který začíná ve čtvrtek na Výstavišti v Českých Budějovicích, a který potrvá od 24. srpna do 29. srpna.

Již desítky let, prakticky již do svého vzniku, Země živitelka, svým zaměřením a rozsahem, patří k největším a nejvýznamnějším akcím svého druhu. Důkazem tohoto tvrzení je i to, že v loňském roce ji navštívilo 114.501 návštěvníků a své expozice předvedlo více než 600 vystavovatelů z více než 20 zemí, a to na ploše přes 21.000 m2. Země živitelka, jak vyplývá z jejího názvu, je určena pro odbornou i laickou veřejnost, zaměřující se zaměřující se na zemědělský sektor, a to napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Kromě přehlídky zemědělských strojů a techniky propaguje i české potraviny.

Dá se říci, že Země živitelka prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě. Představuje novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, komplexní prezentaci zemědělství od historie po současné trendy, i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Jednotlivé zemědělské obory jsou prezentovány napříč celým areálem. Zemědělské technice je věnována největší část výstavních ploch, na předvadišti probíhá atraktivní doprovodný program, v pavilonech D1 až D3 a v mobilních kotcích a boxech jsou ustájena hospodářská zvířata. Pavilon T1 patří českým výrobcům nabízejícím kvalitní české potraviny, které je možné ochutnat i zakoupit za zvýhodněné ceny. Tradičně zde vystavují odborné organizace, státní instituce a zemědělské firmy, včetně expozic Krajů České republiky.

V jednotlivých pavilonech najdete: Konkrétně v pavilonu T1 najdete expozici Zemědělského svazu ČR, která se představí svým projektem „Zemědělství žije“ a dalšími svými exponáty či videoprogramy pro širší laickou veřejnost. V pavilonu R1 se nachází myslivecký pavilon. V pavilonu C1 se nachází expozice Jihočeského zemědělského muzea. V pavilonu T2 se návštěvníkům zase představí návštěvníci program České zemědělské univerzity v Praze, dále společná expozice ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, včetně programu Nová zelená úsporám. Zároveň návštěvníci tam najdou i expozici Akademie věd ČR a expozici Celostátní sítě pro venkov. Na výstavišti se rovněž nachází i expozice Ústavu zemědělské ekonomiky a informaci. Návštěvníkům bude také představena i osobnost Antonína Švehly, bývalého předsedy vlády z počátků první republiky, který se v té době významně zasloužil o rozvoj českého venkova a zemědělství.

Pravidelnou součástí Země živitelky je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěžními exponáty jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky i mechanizace prací v zemědělství, vědy a výzkumu v zemědělství nebo opravárenství, dále exponáty z potravinářství, lesního a vodního hospodářství, z oblasti ochrany životního prostředí. Soutěžní exponáty se dělí do 4 kategorií: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace, potravinářství a zpracovatelský průmysl. Ocenění uděluje soutěžní porota složená z odborníků (zástupci Ministerstva zemědělství, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu). Každý rok se v soutěži může rozdělit až 30 ocenění. Soutěžní porota má možnost udělit ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU exponátu představující mimořádný přínos pro ochranu životního prostředí a v případě produktů potravinového charakteru jsou to potraviny, jež se vyznačují mimořádně kvalitativními parametry a standardy.

Po celou dobu Země živitelky probíhají odborné semináře, programy i bohatý doprovodný program. Jednotlivé akce tohoto doprovodného programu naleznete na webových stránkách agrosalonu Země živitelka, kde jsou rozčleněny po jednotlivých dnech. Ze všech těchto akcí musíme zvýraznit jednu, která se týká nejen odborné, ale také i širší veřejnosti, a to Národní dožínky, které se konají tradičně v sobotu, letos tedy 26. srpna.

Takže, nezbývá závěrem této naší zprávy o zítřejším zahájení agrosalonu Země živitelka, než vám doporučit – navštivte ji, a to nejlépe se svojí rodinou. Vždyť i vaše ratolesti tam najdou bohatý program, který je pro ně připraven. Zároveň se také něco dozvědí i o zemědělství, to je oboru, který potřebuje, z hlediska své budoucnosti, novou, mladou krev.

  • Zdroj: Země živitelka, Výstaviště České Budějovice