• Zveřejněno: 16.03.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Proč je potřeba dát „stopku“ Green Dealu? A je to vůbec možné?“ I o tom se mluvilo, na nedávném setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově, nedaleko Vlašimi. Ústředním hostem tohoto setkání lidí, kteří se, po celý svůj život, zabývají zemědělstvím, byl bývalý prezident ČR Václav Klaus. Jak o tom, ve své reportáži, informovaly Parlamentní listy před několika dny.

Na programu tohoto posledního setkání členů Klubu 2019 byla především otázka soběstačnosti České republiky v hlavních potravinářských komoditách, která se během posledních let rapidně snižuje, a to díky zemědělské politice Evropské unie, jak ji velmi razantně prosazuje projekt Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu. To je projektu, který, podle Evropské komise a Evropského parlamentu, má přispět k ozdravění ovzduší na naší planetě, což, podle českých zemědělců, nečiní. Podle nich je tomu spíše naopak.

„STOP Green Dealu!“ - heslo českých produkčních zemědělců!

Významný český zemědělec a potravinář Zdeněk Jandejsek, který je, mimochodem, jedním z vůdčích osobností Klubu 2019, promluvil především o naší potravinové soběstačnosti. Zároveň vysvětlil, co by přineslo snížení produkčního zemědělství, díky politice Green Dealu. Rovněž zmínil úskalí dovozu masa například z Brazílie.

Podle Zdeňka Jandejska, je heslo „STOP Green Dealu“ je jedním z požadavků, které zemědělci vyhlásili v souvislosti s jejich protestem, jenž se odehrál 19. února v Praze, kdy přijeli do hlavního města svými traktory. Podle Zdeňka Jandejska, pokud bude uplatňován Zelený úděl, dojde k rozkladu zemědělství, a to jak v České republice, tak i v celé Evropské unii. Zároveň konstatoval, že Zelený úděl vychází ze záměrného bludu, že změna klimatu je způsobená zvýšenou koncentrací kysličníku uhličitého. „Od poloviny 18. století je radiační zesílení následkem zvýšené koncentrace CO2 stále stejné,“ uvedl Zdeněk Jandejsek. Současně dodal, že je v tomto směru velmi důležité mít maximální množství zeleně, a nikoliv například betonové plochy. „Pokud by byla vyvážená rostlinná a živočišná výroba, tak kysličník uhličitý, zeleň vlastně spotřebovává, při fotosyntéze, a tvoří kyslík, který potřebujeme,“ vysvětlil.

Podle něho, omezením produkčního zemědělství, se teplota na Zemi bude zvyšovat, nikoliv snižovat. Tedy naopak, než jak vykládají „ekologičtí“ aktivisté.

Podpořit živočišnou výrobu!

Podle Zdeňka Jandejska by bylo velmi dobře, kdybychom to, co se u nás vyprodukuje v rostlinné výrobě, jsme byli schopni využít pro živočišnou výrobu, hlavně pro monogastry (hospodářská zvířata s jedním žaludkem – pozn. red.), hlavně pro chov prasat. „My máme v současné době soběstačnost u vepřového pouze 32 – 35 procent. Co je za problém vystavět pár velkých farem a produkovat si vlastní maso?“ Položil si řečnickou otázku Zdeněk Jandejsek v rámci svého výkladu.

Podle něho je to stejné i u drůbeže. „Tam máme soběstačnost 60 procent. Vozíme to z Ukrajiny, z Polska, z Rumunska, z Brazílie, z Thajska, z celého světa. To je tedy prospěch pro životní prostředí. Je to úplná hloupost,“ prohlásil Zdeněk Jandejsek. Načež opět přešel ke Green Dealu.

Green Deal vede ke snížení produkce potravin, k jejich dovozu

Podle známého producenta kvalitních českých potravin, zejména masa a zpracovaných masných výrobků, Zdeňka Jandejska, pokud budou negativní zásahy Zeleného údělu do produkce potravin pokračovat, tak bude ohrožen dostatek potravin. A jak dále dodal, každý měsíc a každý rok, klesá produkce vepřového masa. Klesá rovněž i produkce vajec, což je, podle něho, úplně směšné. Vždyť je to je přece nejjednodušší výroba, kterou mohou naši zemědělci a potravináři zajistit. „A my nejsme schopni postavit pár velkých drůbežáren. Vozíme to z Polska, z Litvy a z dalších zemí. Ovoce a zelenina? Místo, abychom podpořili naše výrobce, tak u zeleniny jsme soběstační zhruba z 25 procent a u ovoce je to přibližně 30 až 35 procent,“ konstatoval.

„Řidiči z Holandska nám vysvětlovali, jak to funguje. Pro nás ta jablka stříkají 20x, pro sebe jen 12x. My doma používáme na jablka 50 procent prostředků biologického charakteru a jen tedy 50 procent chemie. A děláme to poloviční dobu. Máme termosklady, kam ta jablka umístíme. Ale máme málo sadů, my jsme jich spoustu vytrhali. Máme kolem 15 až 20 tisíc a měli jsme 60 tisíc hektarů,“ prohlásil Zdeněk Jandejsek.

Také upozornil i na to, že ani Evropská unie nebude v budoucnu schopna dovézt k nám chybějící potraviny. „Protože v Green Dealu je, mimo jiné, jeden z hlavních bodů snížit produkční zemědělství o 25 až 30 procent. Ale přebytek měla EU 10 až 12 procent, to znamená, že ani oni nebudou soběstační. Takže to budeme muset vozit z Jižní a Severní Ameriky. Tam je situace velice složitá. Dovozy z toho Mercosuru, to je 18 tisíc kilometrů. Tak si vezměte, když sem budou vozit vepřové z Brazílie. Spočítejte si, kolik dní to bude na cestě. Tak tři týdny? A to všechno se bude muset zamrazit a pak rozmrazit a pak nám to budou prodávat jako čerstvé. Navíc tam jsou na 100 procent používané rostlinné produkty GMO (geneticky modifikované organismy). Běžně používají u vepřového chemické kastrace, používají prostředky, které my už dvacet let nepoužíváme,“ vysvětlil Zdeněk Jandejsek.

Rostou ceny energií, což se promítá do růstu cen výroby

„Dále, co produkci potravin omezí, to je růst cen elektřiny. Teď klesá silová energie, ale distribuce té elektřiny se nám zvýšila o 100 procent. Copak jsme schopni konkurovat někomu, kdo má energii třeba za 1,70 koruny a my ji budeme mít za 5,20? Současně obrovským způsobem rostou ceny strojů, o 50 až 60 procent. Stejně tak doprava, kilometr byl za 30, teď je za 50 korun. Služby – také obrovský nárůst cen,“ sdělil Zdeněk Jandejsek, když popisoval, že se rostoucí ceny energií promítají do růstu cen výroby, a tudíž i u potravin.

Zastavit Green Deal! Přepracovat strategický plán pro ČR!

„Zastavit Green Deal. Přepracovat strategický plán pro zemědělství do roku 2027 a podpořit ty, kteří vyrábějí, nikoliv ty, kteří nic nevyrábějí. Musí se udělat nový zákon o nekalých obchodních praktikách neboli významné tržní síle. Jako to je v Německu, v Itálii, Francii, Španělsku,“ prohlásil Zdeněk Jandejsek. Podle něho by nová podoba zákona o významné tržní síle, po vzoru západoevropských zemí, například Francie, nastavila odpovídající vztahy mezi zemědělci, zpracovateli a obchodem i v České republice. Výsledkem by bylo, že by to přineslo možnost vyšší výroby, a tím větší potravinovou soběstačnost a bezpečnost. „A české zemědělství na to má,“ zdůraznil!

Načež dále dodal, že „pokud by se všechno toto podařilo, tak budou podstatně vyšší příjmy do státního rozpočtu. Sociální, zdravotní, daň z příjmu, spotřební daň, DPH… Když si náš občan dojede do Polska, tak z toho žádné DPH stát nemá, nemá nic. Snížili bychom závislost na dovozech, tím by se mimo jiné snížily emise. Bylo by menší poškozování klimatu. Ale hlavně občané by věděli o kvalitě zboží, která je u nás kontrolovaná řadou úřadů,“ uzavřel svůj výklad Zdeněk Jandejsek.

Mimochodem, k tomu musíme dodat, že to byl právě on, který, jako bývalý prezident Agrární komory ČR a významný zemědělský a potravinářský podnikatel, byl mluvčím protestujících produkčních zemědělců, to je 19. února, když zemědělci přijeli, se svými traktory do Prahy, a tím strhli celou lavinu protestů českých zemědělců, která poté nastala, a která bude, podle nich, pokračovat i v následujících měsících. To je do doby, než vláda přijme požadavky rozhořčených zemědělců a neučiní potřebné změny ve Strategickém plánu v zemědělství pro Českou republiku na léta 2023 až 2027.

Václav Klaus: Green Deal je náboženstvím EU!

Vraťme se k průběhu setkání Klubu 2019. Již potřetí se ho zúčastnil, jako host, bývalý prezident ČR Václav Klaus. Byl to také on, který se protestujících zemědělců, po 19. únoru, zastal. Na začátku tohoto setkání, upozornil, že je potřeba lidem, mimo zemědělství, mnohem lépe vysvětlit, proč se zemědělci rozhodli právě nyní protestovat. Upozornil také na to, že chyběla jednota zemědělců. Například Agrární komora ČR, a její největší členská organizace Zemědělský svaz ČR, se totiž od akce, která se konala 19. února, distancovaly.

Václav Klaus potom, mimo jiné, zmínil problematiku Společné zemědělské politiky EU. „Společnou zemědělskou politiku EU jsme svým vstupem do EU absorbovali a přijali,“ uvedl. Načež zmínil tehdejší „špatný přístup (České republiky – pozn. red.) při vyjednávání ohledně vstupu do EU“. „Víte, že v tu chvíli padla naše vláda a já bych to nikdy nenechal dojít k tomu, co dojednala, protože na to naprosto kašlala vláda Miloše Zemana. Výsledkem jsou vyjednané podmínky, které my k tomu zemědělství máme,“ nebral si, podle autora či autorky reportáže v Parlamentních listech, servítky, ale připustil, že vyjednávání s Evropskou komisí tehdy rozhodně nebylo snadné. „A položme si otázku, jestli máme kdokoliv sílu změnit problematiku Společné zemědělské politiky. Já myslím, že v žádném případě nemáme,“ pokrčil, podle autora či autorky reportáže, rameny.

Následně se dostal i ke Green Dealu. „Green Deal je náboženství Evropské unie. Takže stěžovat si na Green Deal je bezvadné, ale musíme to pojmout od začátku. Přijímáme to náboženství, nebo nepřijímáme to náboženství. Kdo není ochoten si toto přiznat, tak se prostě nedá k ničemu vůbec dospět. Pokud se někdo chce dozvědět víc, tak asi během dvou týdnů vyjde knížka Tomáše Břicháčka o Green Dealu. Moc ji doporučuji,“ uvedl. Načež pokračoval: „Prohlašuji, že odstoupit od Green Dealu není možné. Je možné udělat revoluci tady, vybudovat barikády a říci, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. To je možné. Ale znovu prohlašuji, že bez toho, bez této revoluce, není možné odstoupit od Green Dealu. Nepadá vůbec v úvahu, ani minutu, a nežijme vůbec v iluzi, že by něco takového eventuálně bylo možné,“ prohlásil.

Společně s Václavem Klausem přijel na setkání Klubu 2019 i jeho poradce Ivo Strejček. Ten ihned, na úvod svého vystoupení, řekl, že, podle názoru zástupců Institutu Václava Klause, měl protest z 19. února větší přesah než pouze zemědělský protest. „Když jsme tam slyšeli například – chceme národní energetiku, chceme domácí potravinářství, chceme zemědělskou výrobu do vlastních rukou, odmítáme greendealovskou likvidaci českého průmyslu a zemědělství – v tom vidíme pokus o mnohem širší záběr. Pochopili jsme to tak, že v rámci toho protestu vám šlo o to upozornit vládu a alespoň část české společnosti na to, že tento protest má i širší rozměr, než pouze zemědělský protest. To bych řekl, že je velmi podstatná záležitost. My jsme to takhle četli a je to jeden z důvodů, proč jsme na pozvání pana inženýra Veleby přijeli,“ vysvětlil.

Zároveň uvedl, že „druhý důvod, který nás popudil nesmírně – a začal s tím premiér Fiala, je argumentace, že se jednalo o jakýsi proruský protest, který má za cíl destabilizovat demokratické zřízení této země. To je něco tak neuvěřitelného, něco tak strašného, urážlivého… To, co předvedl europoslanec Vondra, nemá smysl vůbec komentovat. Neztrácejme nad tím ani pět vteřin mluvením o tom, co předvedl Vondra a společně s ním další a další členové této vlády. Odmítáme tento typ argumentace, protože je totálně lživý, nesmyslný, hloupý a je to záměrné vládní dělení této společnosti. Prostě tato vláda už teď bude do konce svého volebního období říkat – tak hele, kdo nechcete euro, tak chcete rubl, kdo s námi nesouhlasí, tak tady chce Putina, a když tedy jste s Velebou a s Jandejskem, tak jste vlastně proruský. My to odmítáme a je to podstatná záležitost, kvůli které tady jsme,“ uvedl bývalý poslanec Ivo Strejček a následně tak, podle autora či autorky reportáže, potvrdil slova Václava Klause ohledně Green Dealu.

Velmi ráznou řeč měl herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.

„To, co jste tady říkal, pane prezidente, to je samozřejmě veliká pravda. Protože, ať se tady Zdeněk Jandejsek snaží jakkoliv, i kdyby se na hlavu stavěl a ušima odrážel, a vykládal lidem, jak jsme na tom v těch procentech, a tak, tak to na lidi nezabere. Na lidi zabere až to, až přijdou do obchodu, a nebude tam ani kuře, ani vepřové maso, a najednou zjistí, že se tedy něco stalo, a že něco nefunguje. Tak to většinou bývá,“ pokýval.

Přičemž přidal historku z první světové války, kterou mu vyprávěla jeho maminka: „Když padla na náměstí kobyla, tak všichni vyběhli s ´nožema´, a honem se snažili získat kus nějakého žvance. Tak dokud to takhle nebude vypadat, tak nikdo nebude slyšet na žádná procenta. Přesto tedy musím udělat velký hlubosklon před Zdeňkem Jandejskem, který v této poušti bojuje, a bojuje statečně, proti těm strašlivým věcem i přes to, co o něm říkali v televizi, nebo co říkal Vondra. To nebylo ani k poslouchání, to bylo k zblití. Přesto se rve dál a možná jsme kousek něčeho už dosáhli,“ ocenil Ivan Vyskočil činnost a snahu Zdeňka Jandejska, načež pokračoval: „Ale jinak, když poslouchám, že tohle se nezmění, tamto se nezmění. Já jsem asi před deseti lety řekl v takové legraci – No ten Green Deal, to nám museli vymyslet Američani. Abychom to tady v Evropě prostě všechno zničili a oni nám to pak všechno prodali. Protože oni jsou takoví mazaní. A ono to pomalu vypadá, že to nebyl vtip, že jsem měl pravdu,“ pokýval smutně herec, podle autora či autorky reportáže.

Poté pokračoval, že „když to člověk poslouchá, tak mám dojem, že nebyla největší tragédie rok 1968 a sovětská okupace. Já mám pocit, že největší tragédie byl rok 1989. Protože sice nastoupila, jak jste často citoval, pane prezidente, neviditelná ruka trhu. A ta neviditelná ruka trhu nám všechno neviditelně ukradla. To nedokázali ani ti Rusové na těch tancích,“ promluvil směrem k Václavu Klausovi, a na závěr opět Green Dealu dodal:

„Každému, i tomu, kdo má pět deka mozku v hlavě, musí přece dojít, že se tady bojuje o nějakou ekologii, a pak se vozí třeba ze Španělska, a z dalších míst, maso a podobně. Vždyť ta auta a ty lodě vyprodukují do ovzduší to, co ty krávy ´nenaprdí´ ani za 300 let!“, nebral si servítky, podle autora či autorky reportáže, na závěr diskuse členů Klubu 2019, herec Ivan Vyskočil.

  • Zdroj: Parlamentní listy