• Zveřejněno: 24.06.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ve dnech 25. – 26. června 2019 proběhne v Národní technické knihovně Praha odborná konference „8. české uživatelské fórum Copernicus“. Podle tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí ČR se zde sejdou čeští a mezinárodní odborníci na dálkové pozorování Země.

Své vize o dalším vývoji v oblasti pozorování Země představí zástupci evropské řídící struktury kosmických programů, zejména Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Agentury pro evropský GNSS (GSA) a Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí. Ti také budou se svými českými protějšky zastoupenými zejména rezorty životního prostředí, dopravy a zemědělství, ale také předními zástupci podnikatelského a start-up prostředí, diskutovat o dosavadním vývoji kosmických programů a jejich budoucí podobě při zohlednění uživatelských požadavků na data a služby programů. Akcentována bude i potřeba provázanosti poskytování dat s klíčovými strategiemi vlády České republiky: Inovační strategií ČR 2019 – 2030, Národní strategií umělé inteligence ČR a Národním kosmickým plánem.

Program Copernicus řídí Evropská komise, Evropská kosmická agentura je pak zodpovědná za jeho provoz a vývoj kosmické komponenty Sentinel, tj. vlastních družic programu. Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) je poskytovatelem dvou ze šesti základních služeb programu, a sice služby pro klimatickou změnu a služby pro monitoring atmosféry. Letošní ročník uživatelského fóra cílí na představení budoucího směřování programu, ale i dalšího rozvoje stávajících služeb programu, jako například úspěšné spolupráce služby pro monitoring atmosféry s českou aplikací Windy, která nyní poskytuje předpovědi o globální kvalitě ovzduší právě z dat sebraných v rámci programu Copernicus. Pozornost bude věnována také nové divizi ESA, tzv. Phi Lab, která má za cíl stát se spouštěčem evropské inovace v oblasti pozorování Země.

Národní uživatelé, zástupci státní správy, akademického a sektoru průmyslu včetně dynamicky se rozvíjejících startupů, kteří již pro své potřeby i byznys využívají satelitní data z družic Sentinel poskytovaná na bázi plně otevřené datové politiky, budou mít možnost vyslovit na konferenci své uživatelské požadavky v rámci moderované panelové diskuze vedené zkušenými mentory a zástupci firem, kteří s daty pracují.

Konferenci doplní i mladá generace prostřednictvím doprovodného programu organizovaného pro žáky základních škol a studenty středních škol, který vznikl za spolupráce Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury v České republice, ESA ESERO ČR a Vzdělávacího centra Tereza. Žáci, studenti a učitelé budou mít možnost seznámit se s praktickými ukázkami využití dálkového pozorování Země a naučit se s daty pracovat. Společně se zapojí do tématu roku 2019/2020 na téma voda a sucho pod názvem „Pixel vody“.

Konference, kterou zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec, se koná dne 25. června 2019 od 9 hodin v prostorách Národní technické knihovny Praha, Technická 6 – Praha 6, Dejvice.