• Zveřejněno: 06.01.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se setkali k debatě nad právními problémy, které jsou v současné době vysoce aktuální pro další dění České republiky a život našich občanů, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a soudce Ústavního soudu ČR Tomáš Lichovník.

V rámci této debaty, kterou moderoval redaktor Václav Moravec, se mimo jiné hovořilo o třech velmi významných záležitostech, které jsou ostře sledovány českou veřejností. Jedním z hlavních témat, a dá se říci, že i nejdůležitějším tématem této diskuse mezi těmito vysokými představiteli české justice byla otázka, v jaké podobně předloží vláda ČR do Poslanecké sněmovny PČR k projednání a schválení novelu zákona o státním zastupitelství.

Již řadu týdnů se u nás totiž odehrává spor mezi ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčová o tom, zda v komisích, které budou vybírat a ministryni spravedlnosti doporučovat ke jmenování budoucí vedoucí státní zástupce, budou, kromě samotných státních zástupců, přítomni ještě soudci. Takto je to totiž uvedeno v navržené novele zákona o státním zastupitelství. Toto stanovisko již před několika týdny veřejně podpořila ministryně Marie Benešová. Zatímco vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová je toho názoru, že kdyby v komisích vybírajících vedoucí státní zástupce byli soudci, bylo by to na hraně protiústavnosti. Toto své tvrzení odůvodňuje tím, že by šlo o zásah moci soudní do moci výkonné.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová však její tvrzení odmítá. Mimo jiné v České televizi uvedla, že se novelou zákona o státních zástupcích zabývala z hlediska ústavnosti Legislativní rada vlády. Zároveň poznamenala, že tato novela zákona o státním zastupitelství není akcí, která by byla spuštěna na základě rozhodnutí vlády ČR, ale že přišel požadavek na další novelu tohoto zákona z orgánů EU.

Boj o složení komise pro výběr vedoucích státních zástupců!

K průběhu této výměny názorů mezi ministryní spravedlnosti a vrchní státní zástupkyní je třeba dodat, že navrhovaná novela počítá s tím, že mezi členy komisí, které budou složeny z pěti lidí a budou vybírat vedoucí státní zástupce, bude vždy soudce. Proti tomu se již dříve ohradili Soudcovská unie či nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a nyní velmi důrazně i pražská vrchní zástupkyně Lenka Bradáčová. V televizní debatě zopakovala svůj argument, že v minulosti rozhodl Ústavní soud ČR o tom, že by soudci neměli nějakým způsobem působit v jakýchkoli tělesech, která nějakým způsobem zasahují do výkonné moci, kam spadá i státní zastupitelství. Proto se také Lenka Bradáčová domnívá, že účast soudců v tomto systému výběru vedoucích státních zástupců je protiústavní.

Argumenty ministryně spravedlnosti Marie Benešové

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která již před časem označila soudce jako garanta nezávislosti práce pětičlenné komise, protože půjde o jednoho ze tří členů, které by jmenovala ministryně či ministr spravedlnosti, tak názor Lenky Bradáčové na protiústavnost tohoto znění připravované novely zákona o státním zastupitelství odmítla. Uvedla, že zákon procházel legislativní radou vlády, která posuzovala ústavnost toho zákona a neshledala nic protiústavního. Zároveň dodala, že žalobcům nabízela jiné možnosti, například že místo soudce bude v komisi akademik, což státní zástupci v podstatě rovněž odmítají. V této návaznosti dále poznamenala, že si státní zástupci v podstatě představují, že o výběru vedoucích státních zástupců budou rozhodovat jen oni sami, načež by ministr či ministryně spravedlnosti byla vynecháni z možnosti ovlivnit rozhodnutí o tom, kdo bude po odborné stránce zastávat tyto funkce. Jako ministryně spravedlnosti v systému české justice totiž odpovídá i za činnost státního zastupitelství, proto také by měla mít možnost se spolupodílet na tom, kdo bude stát v čele systému státního zastupitelství a kdo se bude podílet na formování základní linie činnosti státního zastupitelství u nás v příštích letech.

Pokud jde o účast soudce Tomáše Lichovníka v této části televizní debaty o novele zákona o státním zastupitelství, do jejího průběhu příliš nezasahoval s odůvodněním, že jako soudce Ústavního soudu ČR se nemůže veřejně vyjadřovat, protože lze předpokládat, že tato otázka by se mohla v budoucnu stát i předmětem ústavní stížnosti, což vylučuje, aby řekl svůj názor před případným projednáváním této stížnosti.