• Zveřejněno: 05.07.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Úroda obilí bude letos nejslabší za poslední roky, může za i úbytek orné půdy kvůli výstavbě – orné půdy je nejméně za více než 100 let. V analýze, kterou zpracoval pro Echo24.cz, to konstatoval ekonom Lukáš Kovanda. Podle něho, se ale katastrofa, jako je tomu v případě ovoce, konat nebude.

Podle něho, prvotní odhady sklizní k letošnímu 10. červnu, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad, vedou k závěru, že úroda základních obilovin bude letos poměrně slabá, alespoň na poměry posledních let. Sklidit by se totiž mělo 6,82 milionu tun obilí, zatímco v předchozích pěti letech se vždy sklízelo přes sedm milionů tun.

Načež ekonom Kovanda dále uvedl, že je nutné však říci, že zejména právě červnový odhad sklizně konečnou úrodu zpravidla i citelně podhodnocuje. Ostatně též třeba, podle loňského prvotního odhadu, se mělo v roce 2023 sklidit méně než sedm milionů tun, konkrétně 6,96 milionu tun. Nakonec ale byla skutečnost lepší. Sklidilo se totiž takřka 7,5 tun. I pokud by letos byla konečná sklizeň vyšší, než je prvotní odhad v menším rozsahu než loni, to, že bude finální údaj nad sedmi miliony tun, je poměrně pravděpodobné.

Nicméně i tak bude úroda nižší než v uplynulých letech. Jen částečně to lze vysvětlit nepřízní počasí, jež má zásadní vliv na výnosnost na hektar. Podle ekonoma Kovandy dochází totiž také k postupné, ale stálé redukci pěstební plochy, která je letos v případě obilovin nejmenší za více než sto let. Přičemž konstatoval, že za poklesem rozsahu osevní plochy stojí trvalejší trendy typu transformace zemědělské půdy na stavební pozemky, dále zvyšující se hektarové výnosy a dotační politika státu, která české zemědělce vybízí k zatravňování orné půdy.

Ekonom Kovanda dále sdělil, že pokles úrody obilovin ale nebude mít sám o sobě výraznější vliv na cenu mouky, neboť i přes pokles zůstane Česko v produkci obilovin soběstačné a desítky procent sklizně vyveze. Z důvodu slabší úrody by tedy ani neměly zdražovat pekárenské výrobky. Rozhodně se tedy nebude, podle něho, konat katastrofa jako v případě ovocnářů, jejichž úrodu poškodilo nebývale chladné jarní počasí. Například jablka v důsledku toho znatelně zdraží, neboť ani zvýšený dovoz nebude s to úbytek kompenzovat. Taková situace ale v případě obilovin, resp. mouky nenastane, dodal závwrem své analýzy ekonom Lukáš Kovanda.

  • Zdroj: Echo24.cz