• Zveřejněno: 04.11.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

K ohlášené středeční stávce (6. listopadu) se chce připojit zatím přes 6000 základních a středních škol, což je víc než polovina ze zhruba 9700 škol zřizovaných krajem nebo obcí. Jejich budovy ale nemusí ve středu zůstat úplně zavřené, oznámili to dnes na tiskové konferenci představitelé Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ).

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík zdůvodnil, proč vstupují školské odbory ve středu 6. listopadu do jednodenní stávky, kterou označil za mimořádnou událost. Nicméně, jak dále uvedl, je to v důsledku toho, že vláda nesplnila svůj původní slib přidat učitelům 10 % tarifního platu. Proto školské odbory vyhlásili tento mimořádný prostředek, ke kterému obvykle nesahají, ale v tomto případě jej zvolili proto, že chtějí upozornit vládu, aby splnila svůj slib. „Chtěli bychom se omluvit rodičům i zřizovatelům, že jim zkomplikujeme život,“ prohlásil František Dobšík v rámci svého úvodního vystoupení na tiskové konferenci.

Podle Františka Dobšíka, jak dále vysvětlil, vláda ČR na jaře letošního roku původně plánovala pro rok 2020 zvýšení sumy na výdělky učitelů o 15 %, tj. ve výši 15,2 mld. Kč. Ovšem, v navrženém rozpočtu na příští rok počítá vláda se zvýšením částky na platy učitelů o 10 %, tedy ve výši zhruba 11,1 mld. Kč. Přičemž navrhla, aby z této sumy šlo na tarify 8 % a 2 % by bylo určeno pro ředitele škol na odměny pro učitele a případně i na další výdaje, které do této netarifní složky patří. Takže, podle předsedy školských odborů se spor nyní vede o to, že školské odbory trvají na tom, aby do tarifní složky platu šlo oněch slibovaných 10 %, zatímco ministr školství Robert Plaga, potažmo vláda ČR, hájí ono rozdělení na osm procent a dvě procenta. Přičemž podle odborů se sliby mají plnit.

Místopředsedkyně ČOS PŠ Markéta Seidlová poté oznámila, že odborový svaz bude znát přesný počet stávkujících institucí ve středu dopoledne. Podle ní výuka může při stávce jen vypadat jinak, nebo se může omezit. Školy budou označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně. Zároveň uvedla, že v úterý by měly školské odbory zařídit, aby byly rodiče dětí seznámeny s tím, jakým způsobem bude stávka 6. listopadu probíhat a jak bude o děti postaráno, například tím, že pro děti bude připraven jiný, náhradní program. S tímto náhradním programem se počítá zejména u dětí, které patří do prvního stupně základní školy.

Na otázku, kolik škol se do stávky zapojí a které, odpověděla Markéta Seidlová, že podle předběžného průzkumu má zájem o stávku či o podporu stávce přes 50 % škol, ale konečné číslo se vedení odborového svazu dozví ve středu do 10.00 hod. dopoledne, až obdrží hlášení z jednotlivých škol.

Ke stávce se také vyjádřil premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že stávka je úplně zbytečná, protože vláda ČR na průběh stávky nebude reagovat. Také podle ministra školství Roberta Plagy nemají školské odbory ke stávce důvod.

Naopak, vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v Českém rozhlase uvedl, že podle něho by bylo možné najít kompromis, a to například v podobě devíti procent do tarifů a jednoho do odměn.

Podporu stávce vyjádřila i Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která na svých webových stránkách uvedla, že ČMKOS trvá na splnění původního slibu, že platy ve školství vzrostou příští rok o 15 procent a přiblíží se tak cíli, který si dala vláda a Poslanecká sněmovna, aby průměrný plat učitelek a učitelů byl 130 % národního průměru. Zároveň ČMKOS uvedla, že nenaplňování této politiky donutilo školské odbory (ČMOS PŠ) k jasné reakci, to je ke stávce vyhlášené na 6. listopadu. Čeští učitelé jsou soustavně přetěžováni. V mateřských školách je až 28 dětí na jednu učitelku, jejíž nástupní plat činí 21 840 Kč hrubého. V jedné třídě základní nebo střední školy může být až 34 žáků. Pracovní doba se učitelům protahuje o mnoho činností mimo vzdělávání, které nejsou dostatečně ohodnoceny, například za třídnictví je příplatek 500 korun, což činí 25 korun na hodinu.

Chceme lepší pracovní podmínky pro české učitele. Proto podporujeme stávku školských odborů, které pouze chtějí naplnění příslibu, na němž se dohodly s vládou, praví se ve stanovisku ČMKOS.