• Zveřejněno: 01.11.2023

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. slaví 30. výročí své novodobé historie. Tuto významnou událost připomněla slavnostní akce, která se konala v Písku za účasti klíčových partnerů, bývalého generálního ředitele MVDr. Ladislava Hájka, současných zaměstnanců, spolupracovníků a dalších hostů. Pozvání přijal například starosta Písku Michal Čapek, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, bývalí ministři zemědělství Jaroslav Palas a Jakub Šebesta a další.  Majitel firmy, Čestmír Motejzík, v rámci oslav reflektoval pozitivní i negativní okamžiky novodobé historie firmy. Vyzvedl momenty, které firmu dovedly tam, kde je dnes, a zároveň se nevyhnul ani obtížným situacím, které byly součástí podnikatelské cesty. Poděkoval všem přítomným za jejich dlouholetou podporu a spolupráci, zejména současným i bývalým zaměstnancům, kteří přispěli k úspěchu firmy svou poctivou a obětavou prací. Čestmír Motejzík také připomněl významnou roli Václava Korandy, prvního majitele masokombinátu. Václav Koranda se stal majitelem společnosti 1. července 1993 a převzal zastaralý provoz, který byl odsouzen k zániku. S vizí a odhodláním zahájil přestavbu a modernizaci podniku, díky níž se firma stala úspěšným hráčem na trhu. Oslava třicetiletého výročí firmy MASO UZENINY PÍSEK a. s. byla příležitostí ke vzpomínkám, poděkování a pohledu do budoucna.

V rámci historie zpracování masa a masných výrobků v Písku je třeba připomenout několik významných milníků její historie. Masokombinát v Písku byl zprovozněn v roce 1955 a byl ve své době prvním a nejmodernějším podnikem svého druhu v republice. Nicméně od té doby se do podniku neinvestovalo a na konci 80. let byl na pokraji zániku. Přesto se Václavu Korandovi podařilo v roce 1993 podnik zprivatizovat a zmodernizovat za plného provozu.

Za zmínku stojí i některá statistická čísla. V roce 1994 měla firma 283 zaměstnanců, prodala celkem 8.394 tun masa a masných výrobků, utržila celkem 581. 728. 000,- Kč při průměrné ceně výrobku 69,30 Kč a při průměrné mzdě 7. 500,- Kč. V roce 2001 měla firma 384 zaměstnanců, prodalo se celkem 13.226 tun masa a masných výrobků, firma utržila rekordní 1. 174. 311. 000,- Kč při průměrné ceně výrobku 88,80 Kč, při průměrné mzdě 15. 500,- Kč. Naproti tomu v roce 2022 firma zaměstnávala 367 zaměstnanců, prodala 10.303 tun masa a masných výrobků, tržby byly 891.780.000,- Kč, průměrná cena výrobku 100,- Kč. Od roku 1993 vybudovala prodejní síť vlastních kamenných prodejen ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ, k dnešnímu roku jich činí již 17 a k tomu má 14 úseků masa v prodejnách COOP. https://www.muuupisek.cz/prodejny/

Masný průmysl se dlouhodobě nachází v tvrdém konkurenčním prostředí a musel si projít i několika krizemi. Na druhou stranu je třeba vnímat pozitivně zejména obrovský progres oboru, nejen přímo v moderních technologiích, ale i v bezpečnosti, hygieně, snížení náročnosti na fyzickou práci a další. „Na straně druhé si sami sobě nastavujeme takové překážky a taková omezení, která by byla v době vzniku firmu nemyslitelná, a i dnes jsou těžko pochopitelná,“ říká předseda představenstva Čestmír Motejzík.

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. vydala u příležitosti 30 let své novodobé historie bilanční publikaci s názvem 30 let spolu, která je doplněna spoustou zajímavosti, statistik a fotografií z historie i současnosti a natočila firemní spot, který zachycuje poutavý pohled na cestu, kterou firma ušla během uplynulých třiceti let.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR