• Zveřejněno: 17.05.2024

Předsedkyně Konfederace odborových svazů SR (KOZ SR) Monika Uhlerová a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na pravidelném bilaterálním jednání, tentokráte v Praze, důrazně odsoudili středeční politicky motivovaný útok na slovenského premiéra Roberta Fica po výjezdním zasedání vlády v Handlové.

Pro odboráře je násilí nepřijatelné a odsouzeníhodné, ať už pochází odkudkoli. Násilí nemá místo v žádné civilizované diskusi ani při řešení konfliktů. Takové projevy ničí stabilitu státu, podněcují sociální chaos a nenávist ve společnosti, štěpí názory a postoje.

Je smutné a znepokojující, že čelíme činům, které podkopávají základy naší společnosti a ohrožují bezpečnost a důstojnost každého z nás.

Odbory vždy bojují se skrytým nepřítelem a konfliktem. Tento konflikt je však přirozený a vyplývá z různosti zájmů, které mají v pluralitní společnosti své místo. Tento konflikt je třeba kultivovat v dialogu a konstruktivní diskusi. To jsou nástroje, které musí mít v civilizované společnosti své místo. Musíme konstatovat, že právě díky silné fragmentaci společnosti se silnými polarizačními liniemi jsme dospěli k současné situaci.

Vyzýváme proto ke smíření, ke zklidnění vášní a nenávisti ve společnosti, ke změně atmosféry ve společnosti, ke změně přístupu politiků a médií, ke změně rétoriky a k návratu ke vzájemnému dialogu. Ať pomyslný konflikt zůstane pouze v rovině ideové a ideologické a hledání řešení ať posune společnost kupředu. Ať se nikdy nezvrhne ve slovní či fyzické násilí.

Vyzýváme všechny nezávislé, svobodné a demokratické odborové organizace, stejně jako politiky, zaměstnavatele a širokou veřejnost v obou zemích, aby se spojili v boji proti nenávisti. Útok na zvoleného politika je útokem na naše demokratické hodnoty. Společnost, kterou ovládá strach z druhého a v níž se skutečné příčiny sociálních nepokojů mohou skrývat za obviňování nepřítele, je pro odboráře naprosto nepřijatelná.

Musíme podniknout společné kroky v boji proti trendu fragmentace společnosti na mezinárodní, evropské, národní a regionální úrovni. My odboráři jako výkladní skříň občanské společnosti musíme společně sehrát zásadní roli při zajišťování budování spravedlivější a rovnější společnosti založené na principech demokracie, tolerance a solidarity.

V myšlenkách jsme s premiérem Ficem, jeho rodinou a občany Slovenska.

Praha – Horní Počernice, Česká republika, 16. 5. 2024

ČMKOS

  • Zdroj: ČMKOS