• Zveřejněno: 07.07.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Za pět měsíců letošního roku úřady na důchodech vyplatily o 30 miliard korun více, než vybraly na pojistném. Nedobrý vývoj systému má za deset let alespoň na čas zlepšit reforma.

Podle zpravodajství Deníku.cz systém důchodového pojištění se postupně dostává do stále větších schodků. Zatímco ještě před dvěma lety ke konci května, podle ministerstva financí, jeho výdaje převažovaly nad příjmy o 6,81 miliardy korun, letos to za pátý měsíc roku bylo již bezmála o 30 miliard korun. Loni byl květnový schodek jen o málo nižší než letos, a za celý loňský rok skončil systém v minusu 72,79 miliardy korun. Tomu, aby se propad nezvyšoval do nekonečna, by měla zabránit vládou schválená reforma důchodů.

Příjmy systému důchodového pojištění tvoří zejména pojistné. Kromě toho také penále a pokuty v případě jeho špatného placení. Jeho výdaje se potom vynakládají zejména na dávky důchodového pojištění, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. „S růstem mezd se zvyšují i výdaje na dávky důchodového systému, které se od mezd odvíjí. Vliv má také demografický trend stárnutí populace,“ připomínají v komentáři ke statistikám publikovaným na stránkách ministerstva financí jeho úředníci. Mezi výdaje přitom započítávají i náklady na správu systému.

Ideální je, když systém na konci roku skončí vyrovnaně anebo s mírným přebytkem. V uplynulých dvou dekádách tomu tak bylo v letech 2004 a 2005, 2007 a 2008 a také v letech 2018 a 2019.

Ani když výdaje systému důchodů převažují nad příjmy, nemusí se ale penzisté bát, že o své penze přijdou. Stát na ně však musí prostředky hledat také z jiných zdrojů. „Dlouhodobý a výrazný schodek systému důchodového pojištění vytváří negativní tlak na rozpočet a je příčinou úvah politiků a veřejnosti o parametrických či systémových změnách v oblasti důchodového pojištění,“ konstatuje web resortu financí.

Deník.cz dále k tomu konstatuje, že právě tyto úvahy vedly vládu k úpravám parametrů důchodového systému, které vláda již schválila. Načež dále uvádí, že pokud projdou i u poslanců, bude se zvyšovat věk odchodu do důchodu s tím, že růst výše důchodů se, do budoucna, naopak zpomalí.

Ministerstvo práce se dále brání tvrzením, že pozitivní výsledky změn, mají být na vývoji důchodového systému vidět až se zpožděním. Pomoci důchodovému systému má výrazný pokles reálných mezd za uplynulé dva roky, kvůli kterému budou v následujících letech nízké každoroční řádné lednové valorizace penzí. Růst jejich výše se totiž bude počítat pouze z inflace za domácnosti důchodců, a nikoliv jako dosud, za domácnosti celkem. Zohledňovat se bude také pouze třetina růstu reálné mzdy, a ne polovina jako ještě do minulého roku.

Odborníci: Reforma deficity nevyřeší

Podle Deníku.cz příznivý vývoj důchodového systému alespoň za několik let, se očekává ve zprávě o stavu důchodového systému, která se vypracovává každých pět let. Tu nejnovější verzi této zprávy ministerstvo práce zveřejnilo v červnu tohoto roku. „V bilanci příjmů z pojistného a výdajů na důchody se pozitivně projeví dočasná stabilita výdajů po roce 2034,“ stojí ve zprávě.

Podle, redakcí oslovených odborníků, se sice vládní koalice v oblasti důchodů vydává správným směrem, přesto její reforma deficity důchodového systému nevyřeší. Takzvané průběžné financování, kdy lidé v produktivním věku ze svých peněz prakticky živí důchodce, a poté je v jejich stáří budou opět živit mladší generace, naráží na limity kvůli nízkému přírůstku obyvatel. „Dlouhodobě pomůže výhradně vysoký růst reálných mezd či více dětí v rodinách, tedy vyšší úhrnná plodnost,“ uvedl ekonom Petr Brabec z Vysoké školy ekonomické.

Podle Brabce bude reforma penzí sice nepopulární, přesto to bude pro udržitelnost veřejných financí nezbytné minimum. „Avšak zapomíná se říct i to, že se každý musí připravovat sám, nemyslet jen na zabezpečení od státu,“ dodal Brabec. Stát by proto měl, podle něho, zejména více propagovat nástroje jako jsou doplňkové penzijní spoření nebo nový dlouhodobý investiční produkt.

Rok                 Příjmy             Výdaje na dávky        Rozdíl

2018                445,5               423,5                           22,0

2019                480,3               460,5                           19,8

2020                470,6               507,6   -                      37,0

2021                519,8               518,4                           1,5

2022                557,9               574,9                           -17,1

2023                602,9               670,4                           -67,5

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

K této zprávě Deníku.cz můžeme jenom dodat, že odbory argument vlády, že roste věk důchodců, a že jejich celkový počet, během posledních let, narůstá, takže je nutné řešit rostoucí deficit důchodového pojištění, jednak snížením růstu výše důchodů a zároveň postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu, odbory jednoznačně odmítají. Odbory, jsou proti zvyšování věku odchodu do důchodu, a to s ohledem na nízký věk dožití, kterého se naši občané dožívají. Současně upozorňují, že situace je taková, že čím je člověk starší, tím častěji je třeba v systému nemocenského pojištění nebo v systému nějakých jiných typů sociálních dávek. Takže, podle odborů, lidé, právě, kvůli této své složité osobní situaci, stejně déle pracovat nebudou. Výsledkem, nakonec bude, že, co stát „ušetří“ na výdajích v rámci důchodového pojištění, tak naopak vydá za vyšší sociální dávky, které bude, našim občanům, muset poskytnout.

  • Zdroj: Deník.cz