• Zveřejněno: 19.05.2021

S účinností od 1. dubna 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky a Zemědělským svazem České republiky na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, v částce 56 Sbírky zákonů pod číslem 145/2021 a na webových stránkách OSPZV-ASO ČR (www.ospzv-aso.cz).