• Zveřejněno: 30.01.2024

Představenstvo a dozorčí rada Agrární komory ČR na svém mimořádném jednání 26. 1. 2024 ve Větrném Jeníkově rozhodly o prozatímním odkladu celorepublikových zemědělských protestů do 1. 3. 2024. Ministr zemědělství Marek Výborný slíbil, že do tohoto termínu předloží návrh řešení, který skutečně pomůže žalostné situaci tuzemského agrárního sektoru. V opačném případě Agrární komora ČR, která je největší zemědělskou organizací v Česku, vyzve zemědělce k protestním jízdám či jiným projevům nespokojenosti s cílem upozornit na jejich problémy.

Agrární komora ČR považuje za zásadní tyto problémy:

1) Zemědělci se potýkají s nízkými cenami zemědělských komodit, které se v řadě případů pohybují pod evropským průměrem. Tuto situaci zhoršuje bezcelní dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny, které místo třetích zemí končí na evropském trhu a deformují jej. Ukrajinská produkce nemusí splňovat vysoké evropské standardy, a je tak pro překupníky levnější a výhodnější, i když nemusí být kvalitní. Agrární komora ČR je solidární s ukrajinskými pěstiteli, ale nemůže to být na úkor českých, potažmo evropských zemědělců. Je nezbytné tyto komodity odčerpat z evropského trhu nebo zajistit jejich zpracování, například do biopaliv.

2) Náklady na produkci zvyšují stále nová pravidla, která zavádí Evropská unie a na národní úrovni je ještě zpřísňujeme. Současně ale vláda nenabízí adekvátní kompenzace za jejich plnění. Patří k nim i takzvaný konsolidační balíček, který má sice ozdravit veřejné finance, ale zároveň přispívá k dalšímu rozvratu agrárního sektoru, například zvýšením úrovně zdanění zemědělské půdy. Pokračuje také zvyšování nákladů na energie, mzdy a další vstupy.

3) Vláda dosud nepřišla s plánem na podporu agrárního sektoru, který by zemědělcům skutečně pomohl. Zároveň ignoruje požadavky ze strany AK ČR, jako je Olomoucká výzva, která vzešla z 32. sněmu AK ČR v květnu 2023, či nedávná Táborská výzva, plně podpořená představenstvem AK ČR, jež by představovaly přímou i nepřímou podporu pro zemědělce.

Dosavadní ohlášené individuální akce zemědělců nebyly a nejsou konzultovány s vedením Agrární komory ČR a dozvěděli jsme se o nich většinou prostřednictvím médií či sociálních sítí. Dlouhodobě voláme po zásadní změně dotačního systému v Evropské unii a nastavení spravedlivějších podmínek pro všechny zemědělce. Agrární komora ČR proto z pověření vedení zahájila kroky k přípravě koordinovaných protestů napříč Evropou. S podobou protestů včas seznámíme veřejnost, stejně jako jsme to udělali během protestních akcí v roce 2022. Naším cílem rozhodně není někomu komplikovat život, ochromit ve městech dopravu a paralyzovat život společnosti, chceme ale důrazně upozornit na široké a prohlubující se problémy zemědělců.

  • Zdroj: Agrární komora ČR